Ana içeriğe atla

İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı öğrencilerinden Özcan KAHRAMAN’ın Tez Savunma Sınavı

“Bildungsroman Experience of the SecondaryWorlds of Neil Gaiman and Diana Wynne Jones’ Fantasy Literature”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mine ÖZYURT KILIÇ

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 28/06/2022

Saat: 15:30

Yer:  ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Doktora Programı öğrencilerinden Burak BOZ’un Tez Savunma Sınavı

“Türk Ceza Hukukunda İade”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erdal YERDELEN

Düzey: Doktora

Tarih: 28/06/2022

Saat: 13:30

Yer:  ASBÜ Sümerbank Binası SB-104 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Kadir SAĞLAM’ın Tez Savunma Sınavı

“5651 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Aktörlerinin Sorumluluğu ve İdari Yaptırımlar”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM 

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 29/06/2022

Saat: 10:00

Yer:  ASBÜ Sümerbank Binası SB-103 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Sevda KAÇAN SEİS’in Tez Savunma Sınavı

“Türk Medeni Kanunu Kapsamında Ortaklığın Giderilmesi Davaları ve Yargılamaya Yansımaları”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 07/07/2022

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans (İkinci öğretim) Programı öğrencilerinden Muhammed Hakan ÖZATA’nın Tez Savunma Sınavı

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı Kararları”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAZICIOĞLU

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 29/06/2022

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Birkan Fırat AFŞAR’ın Tez Savunma Sınavı

“Acentenin Önleyici Tedbir Alma Borcu (TTK 111. Md.)”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 28/06/2022

Saat: 10:00

Yer: ASBÜ Sümerbank Binası SB-103 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Mehmet YEĞİN’in Tez Savunma Sınavı

“Local Integration: The Role of Local Governments in Migrants Integration-Keçiören Municipality Example”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Kadir Onur UNUTULMAZ

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 15/06/2022

Saat: 18:00

Yer: Eski Sümerbank Binası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Osman Atilla YAZIR’ın Tez Savunma Sınavı

“Multi-period Home Healthcare Electric Vehicle Routing and Scheduling Problem”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağrı KOÇ

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 07/06/2022

Saat: 10:30

Yer: Eski Sümerbank Binası SB104 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Ömer Faruk SEİS’in Tez Savunma Sınavı

“Derneğin Feshi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 06/06/2022

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Assala KHETTACHE’un Tez Savunma Sınavı

“The Impact of Private Military Companies İn Hybrid Warfare: The Wagner Activities İn Syria, Ukraine,and Libya”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhittin ATAMAN

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 03/06/2022

Saat: 15:00

Yer: Eski Sümerbank Binası Kat 4-411 Nolu Derslik         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Rümeysa ALUÇ’un Tez Savunma Sınavı

“İnternet Ortamından Sunulan İsteğe Bağlı Yayın Hizmetlerinin Düzenlenmesi”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 31/05/2022

Saat: 14:00

Yer: Eski Sümerbank Binası SB104 Nolu Derslik  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Ezgi ARSLAN’ın Tez Savunma Sınavı

“The Efficacy of Intergovernmental Organizations in Peace Processes: An Evaluation on Burundian Civil War and Peace Process”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Filiz Tutku AYDIN BEZİKOĞLU

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 25/05/2022

Saat: 11:00

Yer: Eski Sümerbank Binası SB103 Nolu Derslik  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden SAIF ROBBANI’nin Tez Savunma Sınavı

“A Cognitive Approach to Foreign Policy Analysis: Indonesia’s Role as a non-Permanent Member of the United Nations Security Council in 2019-2020”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Filiz Tutku AYDIN BEZİKOĞLU

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 24/05/2022

Saat: 10:00

Yer: Eski Sümerbank Binası SB106 Nolu Derslik  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Mehmet VARIŞ’ın Tez Savunma Sınavı

“The Effect of Hate Speech in Social Media on Social Acceptance of Syrian Refugees”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Nevfel BOZ

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 25/01/2022

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ – Sümer Binası 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Halime FIŞKIN’ın Tez Savunma Sınavı

“A Comparative Analysis of EU’s Outlook Towards Asia: ASEAN vs. ASEM”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gürol BABA

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 26/01/2022

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ                      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denetim ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Gürbüz AYDIN’ın Tez Savunma Sınavı

“Mutual Interaction of Conflict Management Styles from a Game Theory Perspective: An Empirical Evidence from Auditors in Turkey”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARABACAK

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 21/01/2022

Saat: 10:30

Yer: ASBÜ                      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Bengü ÖZTAN KÖRÜN’ün Tez Savunma Sınavı

“Women’s Policies Local Governments Focusing on Municipalities”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Seval YAMAN

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/01/2022

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ                      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kudüs Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Ahmad Dawamul MUTHI’nin Tez Savunma Sınavı

“The Connection and Contribution of Abu Bakr to the First Muslim Liberation of Islamicjerusalem”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Halid ÜVEYSİ

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/01/2022

Saat: 10:00

Yer: ASBÜ                      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Amine GÜLÜMSER’in Tez Savunma Sınavı

“Sigorta Hukukundaki Beyan Yükümlülüğü Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması”

Tez Danışmanı: Prof: Dr. Mahmut YAVAŞİ

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 24/01/2022

Saat: 10:00

Yer: ASBÜ/SB - 105

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Huzaifah Olalekan ASHADE Tez Savunma Sınavı

“Social and Economic Impact of Terrorism in Nigeria: Boko Haram as a Case Study”

Tez Danışmanı: Prof: Dr. Murat YEŞİLTAŞ

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 12/01/2022

Saat: 12:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Emre ŞİMŞEK’in Tez Savunma Sınavı

“Tüketici Hukuku Çerçevesinde Taşınmaz Satışında Ayıptan Doğan Sorumluluk”

Tez Danışmanı: Prof: Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 07/01/2022

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ-Hukuk Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Hatice Deniz KAÇMAZ’in Tez Savunma Sınavı

“The Role Of Readmission Agrements On Peace And Effects On Transit Countries”

Tez Danışmanı: Doç.Dr. MERYEM HAKİM

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/12/2021

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Neslihan KAYALI’in Tez Savunma Sınavı

“The Philosophy of the Yunus Emre: His Contribution to Peace Education Area in Turkey”

Tez Danışmanı: Doç.Dr. MERYEM HAKİM

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 28/12/2021

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enerji Ekonomisi ve Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Fatih Berker AVŞAR’ın Tez Savunma Sınavı

“Economic and Technical Analysis of Nuclear Power Plant Projects in Turkey and the World: Strategic Foresight for New Nuclear Power Plant Projects in Turkey”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İzzet ARI

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 21/12/2021

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ-SBE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Gulkhanım MAMMADOVA’nın Tez Savunma Sınavı

“The Role of Women in Peacemaking: The Case of Nagorno-Karabakh”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Senem ERTAN SAVAŞ

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 30/11/2021

Saat: 13:30

Yer: ASBÜ-SBF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Yusuf EVİRGEN’in Tez Savunma Sınavı

“Effects of JDP’s Ideological Shift: Discourses during General Election Campaigns”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Murat BAYAR

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 30/11/2021

Saat: 19:00

Yer: ASBÜ-SBF

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.