Ana içeriğe atla
Program Hakkında

Denetim ve risk yönetimi alanına bütüncül bir yaklaşım getiren ilk yüksek lisans programı olma niteliği taşıyan program doğrudan Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Disiplinlerarası Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde açılmaktadır.

Program, denetim ve risk yönetimi alanında çalışanları ve bu alanda çalışmak isteyenleri akademik zeminde buluşturacak bir platform olmayı hedefler. Denetim ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı, özel sektör ve kamuda, iç denetim, dış denetim, bağımsız denetim, risk yönetimi, iç kontrol, mali hizmetler, bilgi sistemleri ve veri analizi alanlarında çalışanlara veya bu alanlarda kariyer planı olanlara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Program, katılımcılara denetim ve risk yönetimi alanında güncel sorunlara uygun çözümler geliştirebilme ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Derslerin tasarlanmasında denetim ve risk yönetimi alanındaki teorik bilgilerle uygulama boyutlarını birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Zorunlu ve seçmeli dersler, alanında yetkin akademisyenler ve sektör profesyonellerince verilmektedir. Program denetim ve risk yönetimi alanındaki uygulayıcılar ile bu alanda yetkin akademisyen ve uzmanlar arasında bir bilgi köprüsü kurmaktadır.

Denetim ve risk yönetimi alanında ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde de yetkin kişi ve kuruluşlarla görüş alışverişine önem verilmektedir. Yüksek lisans programımız bu alanda yetkin paydaşların ve meslek kuruluşlarının tam desteğini almaktadır.

Program, seçmeli ders müfredatının zenginliği ile de dikkat çekicidir. Derslerin ve içeriklerinin belirlenmesinde denetim ve risk yönetimi alanında günümüzde olduğu kadar gelecekte de ihtiyaç duyulacak denetim ve risk yönetimi uzmanlığı becerileri dikkate alınmıştır.

Üniversitemiz, bünyesinde denetim ve risk yönetimi alanında kurulacak özel kütüphane ile program katılımcılarına hizmet sunmayı planlamakta, bu alanda güncel ve kapsamlı bir kaynak havuzuna erişim imkânı vermeyi hedeflemektedir.

 

Başvuru Bilgi ve Kabul Koşulları

1) Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans programlarından mezun olmak,

2) Yapılacak olan bilim sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan almış olmak,

3) Dönem ücreti 4.500,00 TL’dir. (Toplam 9.000,00 TL’ dir. Ücret ilk 2 dönemde ödenir.)

Değerlendirme

Bilimsel Yeterlilik Sınavı'ndan (sözlü) en az 65 puan ve üzeri almış olmak.

İletişim Bilgileri

Tel: 0312 596 44 44

E-posta: sbe@asbu.edu.tr