Ana içeriğe atla
Program Hakkında

Ülkemizde hastaneler bünyesinde başlatılmış olup hızla diğer uygulama alanlarında da etkinlik gösteren Manevi Bakım Ve Danışmanlık Hizmetleri bugün kuramsal çatısı, meslek tanımı, eğitimi ve uygulama koşulları bağlamında alanda teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. En yaygın şekliyle bugün Manevi Bakım ve Danışmanlık uygulamaları hastane ortamında hasta ve yakınlarının, hastane personelinin manevi ihtiyaçları doğrultusunda sunulan bir hizmet olup; bireylerin içsel ve çevresel manevi (öznel iyilik hali) kaynaklarını hastalık, hastane veya örüntülü stres etkenlerine karşı kullanmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bir başka yönüyle hizmetler, özelde hastalar- genelde hayatın her alanındaki tüm bireylerde bir manevi iyi oluş hali oluşturma veya süreci destekleme; maneviyatın bir başa çıkma stratejisi olarak kullanımına yönelik terapötik desteği içermektedir.

Disiplinler-arası bu çalışma alanı, alanda çalışacak destek görevlilerinin hem din hem maneviyat, hem psikoloji hem danışmanlık, hem de tıbbi ve sosyal hizmetler çerçevesine yetiştirilmeleri ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yetiştirilen uzman adaylarının ilgili terapötik becerileri kullanırken danışanların inanç ve/veya manevi ihtiyaçlarına “insanın biricikliği ve onuru” kabul dairesinde çok kültürlülük ve değerlilik ilkelerince yaklaşmaları, etik ve yasal süreçlerle ilgili bir bilgi birikimi ve farkındalık düzeyi taşımaları gerekliliği önem kazanmaktadır.

Programımız bu duyarlılıklar çerçevesinde ulusal-uluslararası muadilleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir eğitim programı sunmaktadır. Saha tecrübesi olan ilgili alan uzmanlarının bilgi ve beceri düzeyinde vereceği dersler 2 dönemde tamamlanmak üzere 10 ders ve 1 dönem projesinden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin dönem projelerine destek sunması, eğitimde aldıkları bilgi ve becerileri sahada süpervizyon altında tecrübe etmelerine olanak sağlaması ve uluslararası akreditasyona imkân vermesi amacıyla programın ikinci döneminde staj olanağı üniversitemizce desteklenmektedir.

Başvuru Bilgi ve Kabul Koşulları

Programa başvuracak adaylarda üniversitelerin dört yıllık Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, İlahiyat, Sosyal Hizmetler veya Hemşirelik lisans programlarından birinden mezun olmak; veya eğitim fakültesi bölümlerinden (değilse formasyon almış olmak) mezun olmak. Bahsi geçen dört yıllık lisans programlarından mezun olmayıp; ancak psiko-terapötik tedavi/sağaltım alanlarında yüksek lisans, doktora veya bir sertifika programı bitirmiş olmak.

Kontenjan 20 ile sınırlıdır.

Mülakatta adayların ilgili eğitimi ve ders programını detaylandırmaları beklenir. Bu durum adayın programa kabulünü garanti etmez.

Başarı sırasının belirlenmesinde mezuniyet puanının %60’ı ve bilimsel yeterlilik mülakatının %40’ı dikkate alınır. En az 65 puan ve üstü alan adaylar kontenjanla sınırlı olarak başarı sırasına göre asil ve yedek olarak kabul edileceklerdir.

 

 

İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üye. Zehra ERŞAHİN

E-Posta: zehra.ersahin@asbu.edu.tr

Telefon: 0312 596 4644