Skip to main content

Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 54-Öğrenci Disiplin İşleri

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu

Yönetmelikler

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ASBÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yönergeler

ASBÜ Lisansüstü Özel Öğrenci Yönergesi

ASBÜ Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

ASBÜ Lisans ve Lisansüstü Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

ASBÜ Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

ASBÜ Program Açma-Kapatma, Müfredat Oluşturma ve Güncelleme Yönergesi

ASBÜ Lisansüstü Programlarda Ders Açma ve Seçmeli Ders Uygulama Yönergesi

ASBÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi

ASBÜ Ders Görevlendirme Yönergesi

Usul ve Esaslar

ASBÜ Uzmanlık Alan Dersi Açılması, Sürdürülmesi ve Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

ASBÜ Lisans ve Lisansüstü Programları Sınav Uygulama Usul ve Esasları

ASBÜ Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları

Tez Çalışması ve Dönem Projesi Orijinallik Raporu Uygulama Esasları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Doktora Bursları Usul ve Esasları

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yurtdışından Gelecek Yabancı Uyruklu Öğrencilere Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar

 

We use cookies to ensure you get the most of our services

By using asbu.edu.tr, you are consenting to the use of cookies.