Ana içeriğe atla
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimine başlayan öğrencilerimiz; • Günümüzdeki devlet yapılarını ve onların değişimini inceleyebilecek, • İdari yapı, kamu personel rejimi, bürokrasi, mülki idare, yönetim kuramları, yönetsel planlama, kamu örgütlenmesi, yönetsel coğrafya, kamu politikaları analizi, Türk idare tarihi, Türkiye’de kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel sorunları, Türk kamu yönetimi konularında bilgi sahibi olabileceklerdir Bu anabilim dalı dersleriyle öğrencilere; • Yönetim biliminin kuram ve yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, tarihsel bakış açısıyla bir bütün olarak kavratmak; • Öğrencilerin kent, çevre ve siyaset ilişkisini çok boyutlu inceleyebilmeleri ve böylece de yerel, ulusal ve küresel ölçekte sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler arasındaki dinamik ilişkiyi analiz edebilmeleri amaçlanır.
Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olunmalıdır.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir.
Uluslararası Adaylar için
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olunmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir.
  • Adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az B2 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

   onur.aslan@asbu.edu.tr

   +90 312 596 44 44

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.