Ana içeriğe atla

Online Başvuru için Gerekli Belgeler

 

Online başvuru esnasında sisteme programın türüne göre aşağıdaki belgeler yüklenecektir.

Doktora Programlarına Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Lisans Diploması veya Geçici  Mezuniyet Belgesi (pdf. formatında) (Sadece başvuru şartlarında belirtilen programlar için)
2. Lisans  Not  Durum (Transkript) Belgesi*  (pdf. formatında) (Sadece başvuru şartlarında belirtilen programlar için)
3. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (pdf. formatında)
4. Yüksek Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi* (pdf. formatında)
5. ALES veya muadili Sonuç Belgesi** (pdf. formatında)
6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi*** (pdf. formatında)
7. Vesikalık Fotoğraf  (jpeg  formatında)
8. Erkekler  için  Askerlik  Durum Belgesi (pdf formatında)

Tezli YL Programlarına Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Lisans Diploması veya Geçici  Mezuniyet Belgesi (pdf. formatında)
2. Lisans  Not  Durum (Transkript) Belgesi*  (pdf. formatında)
3. ALES veya muadili Sonuç Belgesi**  (pdf. formatında)
4. Yabancı Dil Sonuç Belgesi***  (pdf. formatında)
5. Vesikalık Fotoğraf  (jpeg. formatında)
6. Erkekler  için  Askerlik  Durum  Belgesi  (pdf. formatında)

Tezsiz YL Programlarına Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (pdf. formatında)
2. Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi  (pdf. formatında)
3. ALES veya muadili Sonuç Belgesi**  (pdf. formatında) (Sadece başvuru şartlarında belirtilen programlar için)
4. Yabancı Dil Sonuç Belgesi***  (pdf. formatında) (Sadece başvuru şartlarında belirtilen programlar için)
5. Vesikalık Fotoğraf  (jpeg. formatında)
6. Erkekler  için  Askerlik  Durum  Belgesi   (pdf. formatında)

* Adayın not ortalaması 100' lük sisteme göre değerlendirilir. Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkripteki 100' lük notu esas alınır.  Transkriptte, 100' lük notu gösterilmeyen adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosu kullanılır. Eşdeğerliklere ulaşmak için tıklayınız. 

** ALES Sonuç Belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

*** Geçerlilik süresi belirgin olmayan KPDS, ÜDS,  YDS ve e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır.

**** Başvuru sistemine girilecek olan Mezuniyet notu ve ALES puanının virgülden sonraki üç rakamının tam ve doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

NOT-1: Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 
             mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların ön değerlendirme
             ve genel değerlendirme hesaplamasında ALES puanı 70 puan olarak değerlendirilir.

NOT-2: 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora
             programlarına başvurabilirler.