Ana içeriğe atla

Online Başvuru için Gerekli Belgeler

 

Online başvuru esnasında sisteme programın türüne göre aşağıdaki belgeler yüklenecektir.

Doktora Programlarına Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Lisans Mezuniyet Belgesi (e-devletten alınabilir) (pdf. formatında) (Sadece başvuru şartlarında belirtilen programlar için)
2. Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (e-devletten alınabilir) (pdf. formatında)
3. Yüksek Lisans Not Durum Belgesi* (e-devletten alınabilir) (pdf. formatında)
4. ALES veya Muadili Sonuç Belgesi** (pdf. formatında)
5. Yabancı Dil Sonuç Belgesi*** (pdf. formatında)
6. Vesikalık Fotoğraf  (jpeg  formatında)
7. Erkekler  için  Askerlik  Durum Belgesi (pdf formatında)

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Lisans Mezuniyet Belgesi (e-devletten alınabilir) (pdf. formatında)
2. Lisans  Not  Durum Belgesi* (e-devletten alınabilir) (pdf. formatında)
3. ALES veya Muadili Sonuç Belgesi**  (pdf. formatında)
4. Yabancı Dil Sonuç Belgesi***  (pdf. formatında) (Sadece başvuru şartlarında belirtilen programlar için)
5. Vesikalık Fotoğraf  (jpeg. formatında)
6. Erkekler  için  Askerlik  Durum  Belgesi  (pdf. formatında)

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Lisans Mezuniyet Belgesi (e-devletten alınabilir) (pdf. formatında)
2. Lisans  Not  Durum Belgesi* (e-devletten alınabilir) (pdf. formatında)
3. ALES veya muadili Sonuç Belgesi**  (pdf. formatında) (Sadece başvuru şartlarında belirtilen programlar için)
4. Yabancı Dil Sonuç Belgesi***  (pdf. formatında) (Sadece başvuru şartlarında belirtilen programlar için)
5. Vesikalık Fotoğraf  (jpeg. formatında)
6. Erkekler  için  Askerlik  Durum  Belgesi   (pdf. formatında)

* Adayın not ortalaması 100' lük sisteme göre değerlendirilir. Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkripteki 100' lük notu esas alınır.  Transkriptte, 100' lük notu gösterilmeyen adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosu kullanılır. Eşdeğerliklere ulaşmak için tıklayınız. 

** ALES Sonuç Belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

*** Geçerlilik süresi belirgin olmayan KPDS, ÜDS,  YDS , e-YDS, YÖKDİL ve e-YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır.

NOT-1: Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların ön değerlendirme ve genel değerlendirme hesaplamasında ALES puanı 70 (yetmiş) puan olarak değerlendirilir. 

NOT-2: 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvuru yapabilir.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.