Ana içeriğe atla

Online Başvuru için Gerekli Belgeler

 

Online başvuru esnasında sisteme programın türüne göre aşağıdaki belgeler yüklenecektir.

Doktora Programlarına Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (pdf. formatında)
2. Yüksek Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi* (pdf. formatında)
3. ALES Sonuç Belgesi** (pdf. formatında)
4. Yabancı Dil Sonuç Belgesi*** (pdf. formatında)
5. Vesikalık Fotoğraf (jpeg. formatında)
6. Erkekler için Askerlik Durum Belgesi (pdf. formatında)

Tezli YL Programlarına Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (pdf. formatında)
2. Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi* (pdf. formatında)
3. ALES Sonuç Belgesi** (pdf. formatında)
4. Yabancı Dil Sonuç Belgesi*** (pdf. formatında)
5. Vesikalık Fotoğraf (jpeg. formatında)
6. Erkekler için Askerlik Durum Belgesi (pdf. formatında)

Tezsiz YL Programlarına Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (pdf. formatında)
2. Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi* (pdf. formatında)
3. Vesikalık Fotoğraf (jpeg. formatında)
4. Erkekler için Askerlik Durum Belgesi (pdf. formatında)

* Adayın not ortalaması 100' lük sisteme göre değerlendirilir. Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkripteki 100' lük notu esas alınır.  Transkriptte, 100' lük notu gösterilmeyen adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosu kullanılır. Eşdeğerliklere ulaşmak için tıklayınız. 

** ALES Sonuç Belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

*** Geçerlilik süresi belirgin olmayan KPDS, ÜDS,  YDS ve e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır.

**** Başvuru sistemine girilecek olan Mezuniyet notu ve ALES puanının virgülden sonraki üç rakamının tam ve doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.