Ana içeriğe atla

Seminer Formları

Seminer Dersi Formu-İngilizce Programlar İçin

Seminer Dersi Formu-Türkçe Programlar İçin

Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu ve Ekleri

Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu (Kapak ve Onay Sayfaları İle Birlikte)

Atıf Sistemleri

Tez Çalışması ve Dönem Projesi Orijinallik Raporu Uygulama Esasları

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

Doktora Yeterlik Formları

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu

Doktora Yeterlik Sınavı-Sonuç Tutanak Formu

Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı-Jüri Üyesi Değerlendirme Tutanağı

Doktora Yeterlik Yazılı Soru Kağıdı

Doktora Yeterlik Yazılı Cevap Kağıdı

Tez İzleme Komitesi 

Tez İzleme Komitesi Kurulması Öneri Formu 

Tez İzleme Komite Üyeliği Değişiklik Öneri Formu 

Tez İzleme Komitesi Toplantı Değerlendirme

Tez İzleme Komitesi Toplantı Değerlendirme Formu

Doktora Tez Öneri Sınavı

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Talebi

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

Tez Konusu Öneri Formu-Doktora-İngilizce Tezler İçin

Tez Konusu Öneri Formu-Doktora-Türkçe Tezler İçin

Tez Başlığı Değişikliği

Doktora Tez Başlığı Değişikliği Öneri Formu

Doktora Tez Başlığı Değişikliği Öneri Formu-Savunma Esnasında

Tez Konusu Değişikliği

Doktora Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu

Tez Savunma Başvuru Formları

Doktora Tez Savunma Sınavı Talep Dilekçesi

Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu

Tez Çalışması Dönem Projesi Orijinallik Raporu Beyan Belgesi

Tez Savunma Sınavı Sonuç Formları

Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı

Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu

Mezuniyet İşlemleri

Doktora Mezuniyet İşlemleri Talep Dilekçesi

Tez Onay Sayfası (Onay kısmı dışındaki alanların bilgisayar ortamında doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.)

İlişik Kesme Formu

Doktora Yayın Şartı Onay Formu

Tez Kontrol Onay Formu

Tez Yayımlama İzin Formu

Doktora Tezi Patent Kıstı Öneri Formu (2 Yıl)

Doktora Tezi Genel Kısıt Öneri Formu (6 Ay)

Tez Çalışması Dönem Projesi Orijinallik Raporu Beyan Belgesi

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için zorunlu çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.