Ana içeriğe atla
Kamu Hukuku Doktora Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Kamu Hukuku Doktora Programının temel hedefi kamu hukuku alanında nitelikli araştırmacılar yetiştirmek ve bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Programın amacı:

 • Kamu hukuku alanındaki problemleri analitik bir bakış açısıyla ele alıp çözümler üretebilen,
 • Soyut düşünebilen, öğrendiği teoriler çerçevesinde kamu hukuku açısından analiz yapabilme gücüne sahip, bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen,
 • Dünyadaki ve Türkiye'deki kamu hukukuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek eleştirel bakabilen ve bunu akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda bilimsel yöntemlerle analiz edebilen,
 • Kamu hukuku alanında donanımlı

Bilim insanı ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Programın eğitim dili Türkçedir.

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

 • Hukuk alanında lisans mezunu olunmalıdır.
 • Hukuk alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans mezunu olunmalıdır.
 • Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır.
 • ALES notu (EA) puan türünde en az 55 olmalıdır. GMAT ya da GRE sınavlarından en az buna eş değer bir puan da kabul edilir.
 • İngilizce YDS/e-YDS veya YÖKDİL puanı en az 55 olmalıdır. Eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eş değer bir puan da kabul edilir.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
Uluslararası Adaylar için

 • Hukuk alanında lisans mezunu olunmalıdır.
 • Hukuk alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans mezunu olunmalıdır.
 • Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır.
 • Adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az B2 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL'dir
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Prof. Dr. Mustafa AVCI

   mustafa.avci@asbu.edu.tr

  +90 312 596 48 62

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hâle gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin kesin tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 75 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.