Skip to main content
Ph.D. in Social Media Studies (English)

About the Program

Under Construction.

Academic Staff

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
………… alanlarından birinde Yüksek Lisans mezunu olunmalıdır.
Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az ….. olmalıdır.
ALES notu …. puan türünde en az …. olmalıdır. GMAT ya da GRE sınavlarından en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
YDS veya e-YDS puanı en az …. olmalıdır.Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
Uluslararası Adaylar için

…………alanlarından birinde Yüksek Lisans mezunu olunmalıdır.
Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az ….. olmalıdır.
Adayların programa kabul edildikten ve kaydolduktan sonra, öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve/veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve         Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az B2 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık ……… TL’dir

 

Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Öğrenim Kazanımları

 

Bologna Bilgi Paketi

 

Mezuniyet Koşulları

 

Bologna Bilgi Paketi

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
Program Koordinatörü Ünvan Ad SOYAD

eposta@asbu.edu.tr

+90 312 596 ....

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
♦ Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.

♦ Online başvuru sayfası için tıklayınız.

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.


Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genelde güz dönemi için ….. ayında, bahar dönemi için de ……. ayında kabul edilmektedir. Bunun için üniversite web sitesi takip edilmelidir

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte yazılı ve/veya sözlü sınav yapılır. Programa başvuranların başarısı, ALES notunun %50’si,mezuniyet notunun %20’si ve yazılı/sözlü bilimsel yeterlilik sınav notunun %30’u dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir.

Uluslararası Adaylar için
♦ Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.

♦ Online başvuru sayfası için tıklayınız.
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.