Skip to main content

Fikri Mülkiyet Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** E*** E***’in Tez Savunma Sınavı

“ Sınai Mülkiyet Haklarının Sigortalanması”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. M*** E*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 17/01/2024

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 Nolu Derslik     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı D*** N***’ Ö***in Tez Savunma Sınavı

“Privatization of Warfare: Private Military Companies Comparison over USA and Russia”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. M*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 04/01/2024

Saat: 10:30

Yer: Sümerbank Binası SB-104 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Doktora Programı  öğrencilerinden G*** C***’ G***in Tez Savunma Sınavı

“Digital Diplomacy as a Tool of Public Diplomacy: A Comparative Analysis on Practices in Türkiye and Germany”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. İ*** D***

Düzey: Doktora

Tarih: 29/12/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afet ve İnsani Yardım Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programıöğrencilerinden G***  O***’ın Tez Savunma Sınavı

“ Evaluating Humanitarian Aid Activities in Olive Branch and Euphrates Shield Area”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. S*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 28/12/2023

Saat: 10:30

Yer: Valilik Ek Bina VEK-Z03 Nolu Derslik      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Doktora Programı öğrencilerinden A*** T***’ G***nin Tez Savunma Sınavı

“Karşılaştırmalı Hukukta Yalan Haberin Önlenmesi ve Uygulanabilecek Yaptırımlar”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. B*** K***

Düzey: Doktora

Tarih: 25/12/2023

Saat: 15:30

Yer: L Blok L-234 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programıı öğrencilerinden H*** P***’ın Tez Savunma Sınavı

“Cyberwar in the Context of the Changing Character of the War”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. M*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 15/12/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** R*** O***’nın Tez Savunma Sınavı

“Explaning AFD’s Contraction to German Democratic Values: A Qualitative Analysis Of Identity Politicis and Populist Rhetoric”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. E*** N*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 13/12/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 Nolu Derslik     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim) öğrencilerinden N*** K*** Ö***’in Tez Savunma Sınavı

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Kapsamında Müsadere ve Mülkiyet Hakkı”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. M*** Ü*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 30/11/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 Nolu Derslik     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** F*** Y***’nın Tez Savunma Sınavı

“Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Hukukunun Teori ve Uygulama Yönünden Değerlendirilmesi”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Ç*** D*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 30/11/2023

Saat: 11:00

Yer: Hukuk Fakültesi         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı  öğrencilerinden E*** K***’nun Tez Savunma Sınavı

“Liyakat İlkesi Temelinde İstisnai Memuriyet”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. B*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 28/11/2023

Saat: 10:30

Yer: Sümerbank Binası SB-104 Nolu Derslik     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** *G**’ün Tez Savunma Sınavı

“Higher Education as a Soft Power Tool in International Relations”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. G*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 25/11/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** C*** S***’in Tez Savunma Sınavı

“Yapay Zekanın Kamu Yönetimi ve Kamu Güvenliğine Etkisi”

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. O*** E*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 22/11/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** İ*** A***’in Tez Savunma Sınavı

“The Effects of Populism on Social Policies in the European Union Era: An Analyze on Poland and Czechia”

Tez Danışmanı:  Dr. Öğr. Ü.  F*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 22/11/2023

Saat: 13:00

Yer: Sümerbank Binası SBE-108 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Özel Hukuk Doktora Programı öğrencilerinden S*** Y*** L***’nun Tez Savunma Sınavı

“Müşterek Sigorta ve Türkiye'de Uygulaması”

Tez Danışmanı: Pof. Dr. M*** Y***

Düzey: Doktora

Tarih: 22/11/2023

Saat: 15:00

Yer: Sümerbank Binası 105-Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Özel Hukuk Doktora Programı öğrencilerinden E*** B*** V***’nın Tez Savunma Sınavı

“Sermaye Şirketlerinin Rekabet İhlallerinden Doğan Sorumluluğu”

Tez Danışmanı: Pof. Dr. M*** Y***

Düzey: Doktora

Tarih: 22/11/2023

Saat: 13:00

Yer: Sümerbank Binası 105-Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden D*** O*** G***’in Tez Savunma Sınavı

“Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıplı İfadan Sorumluluğu”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ*** Ö***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 22/11/2023

Saat: 16:30

Yer: Valilik Ek Bina 202-Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uygulamalı Sosyal Araştırmalar (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** A***’in Tez Savunma Sınavı

“Factors that Affect the Adaptation to Remote Work: An Analysis of Banking Sector in Turkey”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. S*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 10/11/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-108 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enerji Ekonomisi ve Yönetimi  (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** D***’in Tez Savunma Sınavı

“Assessing the Energy Sources of Ghana and the Impacts of their Usage on the Environment”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. L*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 16/11/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** F***’ın Tez Savunma Sınavı

“TIKA’s Contribution in Libya: A Project Management Analysis of International Development in a Conflict Context”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/10/2023

Saat: 15:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Ş*** O***’ın Tez Savunma Sınavı

“Afetlerde Derneklerin Psikososyal Destek Çalışmalarında Sürdürülebilir Kapasitelerinin Geliştirilmesi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 26/10/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-107 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Göç Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden J*** A***’ın Tez Savunma Sınavı

“Naturalization and Syrian refugee integration in Turkey; A criticial case study on recent Turkish citizenship practices”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ş*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 25/10/2023

Saat: 09:00

Yer: Sümerbank Binası SB-107 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden H*** P***’nun Tez Savunma Sınavı

“Cyberwar in the Context of the Changing Character of the War”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 15/09/2023

Saat: 11:30

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denetim ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** N*** Ç***’in Tez Savunma Sınavı

“Gerçeklik Ötesi Çağda Toplumsal Risk Algısı”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. H*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 01/09/2023

Saat: 15:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enerji Ekonomisi ve Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** D***’nın Tez Savunma Sınavı

“Assessing the Energy Sources of Ghana and the Impacts of their Usage on the Environment”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. L*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 01/09/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadın ve Aile Çalışmaları Doktora Programı öğrencilerinden R*** D***’ın Tez Savunma Sınavı

“Değişen Aile Yapısında Ailelerin Çocuk Sahibi Olma Movitasyonlarının Değerlendirilmesi: Hakkâri Örneği”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** Ç***

Düzey: Doktora

Tarih: 01/09/2023

Saat: 10:00

Yer: L Blok L-234 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uygulamalı Sosyal Araştırmalar (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** A***’in Tez Savunma Sınavı

“Factors that Affect the Adaptation to Remote Work: An Analysis of Banking Sector in Turkey”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. S*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 01/09/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-106 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** A***’in Tez Savunma Sınavı

“Understanding Establishment and Entry Mode Choice of Turkish Firms in Pakistan”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A*** D***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 31/08/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Ç*** B***’nun Tez Savunma Sınavı

“Reliability and Validity Test of Echo Chamber Research: An Evaluation of Turkish Social Media Environment”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi A*** K*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 31/08/2023

Saat: 10:30

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** O***’in Tez Savunma Sınavı

“Migrants’ Experiences in Andrea Levy’s ‘Small Island,’ ‘Fruit of the Lemon,’ and ‘Six Stories and an Essay’”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** Ö*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 31/08/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** K***’ın Tez Savunma Sınavı

“The Relationship between Cultural Values and Organizational Commitment: The Case of Turkish NGO Employees”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A*** D***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 31/08/2023

Saat: 11:30

Yer: Sümerbank Binası SB-105 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden N*** K*** Ö***’in Tez Savunma Sınavı

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Kapsamında Müsadere ve Mülkiyet Hakkı”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M*** Ü*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 31/08/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi Valilik Ek Bina Toplantı Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden N*** P***’un Tez Savunma Sınavı

“How do Regulatory Institutions Function In Hybrid Democracies? Comparing RTUK and RKN with the Althusseriab Approach”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi A*** K*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 31/08/2023

Saat: 15:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** K*** I*** K***’nun Tez Savunma Sınavı

“The palestinian cause in the Turkish and egyptian foregin policies post Arab Spring: A comparative Study”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 29/08/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden B*** K***’ın Tez Savunma Sınavı

“The Shifting Balance of Power in the Black Sea: Turkey’s Foreign Policy Towards the Crimean Conflict”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. M*** H***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 29/08/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** K***’nun Tez Savunma Sınavı

“Liyakat İlkesi Temelinde İstisnai Memuriyet”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. B*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 29/08/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** K***’ın Tez Savunma Sınavı

“Th Why Illegal Somali Immigrants Prefer Settling in Yemen, Over Back to Their Land, While Yemen Considered as a War Zone?e Shifting Balance of Power in the Black Sea: Turkey’s Foreign Policy Towards the Crimean Conflict”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 29/08/2023

Saat: 16:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden H*** T*** Ö***’ün Tez Savunma Sınavı

“Yeni Nesil Üniversiteler ve Üniversite Sanayi İşbirliği Mekanizmaları: Savunma Sanayisi için bir Model Önerisi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 28/08/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** M***’nın Tez Savunma Sınavı

“Representation of the qustion of Arab Identity in Exile in the Shadow of Arab-American Litareture: Examining Pallestine Identity in Susan Abdulhawa's Mornings in Jenin”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. F*** B*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 28/08/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** G***’ün Tez Savunma Sınavı

“Higher Education as a Soft Power Tool in International Relations”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. G*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 25/08/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden F*** A***’ın Tez Savunma Sınavı

“Amerika'da ve Avrupa’da İnsan Haklarının Mukayesesi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 25/08/2023

Saat: 10:30

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** G*** I***’ın Tez Savunma Sınavı

“Modernizm-Postmodernizm Ekseninde Anayasa Mahkemesi Kararlarının Analizi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 25/08/2023

Saat: 13:30

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** T*** K***’ın Tez Savunma Sınavı

“Turkish Stupnik’s Portrayal of Russia’s Ukranie Policy: A Case Study of Use Of Media as a Geopolitical Instrument”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi F*** T*** A*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 24/08/2023

Saat: 10:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** K***’nun Tez Savunma Sınavı

“ ‘Liberating the Women’ as a Part of Hegemonic Discourse: The Case of Afghanistan”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 24/08/2023

Saat: 14:00

Yer: Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** İ*** A***’ın Tez Savunma Sınavı

“From Eyes of Russian Media: European Union and the NATO”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi F*** T*** A*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 24/08/2023

Saat: 15:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** E*** C***’nun Tez Savunma Sınavı

“Chinese Exceptionalism”: A Conceptual Approach to the “Peaceful Rise of China”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/08/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** E*** V***’ın Tez Savunma Sınavı

“Ethno-Religious Conflict Processes and the Experience of Myanmar”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi K*** O*** U***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/08/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** C*** S***in Tez Savunma Sınavı

“Yapay Zekanın Kamu Yönetimi ve Kamu Güvenliğine Etkisi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. O*** E*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/08/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden B*** A***’nin Tez Savunma Sınavı

“TRIPS Anlaşması Özelinde DTÖ’nün Küresel İktisadi Hegemonyanın Korunmasındaki Rolü ve Konunun Sosyoekonomik ve Siyasal Bağlamda Değerlendirmesi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. O*** E*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/08/2023

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afet ve İnsani Yardım Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden R*** A***’nin Tez Savunma Sınavı

“Contemporary modality of Cash and Voucher Assistance (CVA) in Humanitarian aid. Case study of Syria”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/08/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden L*** T*** ’nın Tez Savunma Sınavı

“The Impact of Rhetorical Function of Social Media Use on the Emergence of Collective Violent Behaviour in Social Movements, on the Case of Black Lives Matter”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi N*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/08/2023

Saat: 15:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden D*** O***’ın Tez Savunma Sınavı

“Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıplı İfadan Sorumluluğu”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ*** Ö***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 22/08/2023

Saat: 14:00

Yer: Valilik Ek Bina 223 Nolu Oda

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** B*** D***’in Tez Savunma Sınavı

“Bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu Olarak Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nun Ayrımcılık Yasağına Bakış Açısı”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M*** Ç***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 21/08/2023

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** B***’ın Tez Savunma Sınavı

“Yemen Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanının Kararlarının Yargı Denetimi”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M*** Ç***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 21/08/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** A***’ın Tez Savunma Sınavı

“Milletlerarası Özel Hukukta Vasiyetname”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. T*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 18/08/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden İ*** A*** ’un Tez Savunma Sınavı

“”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi E*** R*** C***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 17/08/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** H*** Ç***’ın Tez Savunma Sınavı

“Post-Fordist Kamu Yönetiminde Kadın Memurlar: Türkiye ve Moğolistan Karşılaştırması”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. O*** E*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 16/08/2023

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Y*** O*** B* Y***’un Tez Savunma Sınavı

“İdari Sözleşmelerin (Yap, İşlet, Devret) Hukuk Sistemi ve Yemen Mevzuatındaki Uygulamaları”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M*** Ç***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 14/08/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Y*** Q***’ın Tez Savunma Sınavı

“The Relationship between Egypt and Hamas After the Arab Uprisings”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 11/08/2023

Saat: 16:30

Yer: Sümerbank Binası SB-105 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden O*** M***’ın Tez Savunma Sınavı

“The Role of WFP in the Yemeni Humanitarian Crisis in Hadhramout Region”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 11/08/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden N*** R***’ın Tez Savunma Sınavı

“The Effects of Military Interventions Distort the Peace a Region; Case Study of Libya, Syria and Iraq”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 10/08/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** K***’ın Tez Savunma Sınavı

“Revisiting Strategic Culture of Pakistan in the Context of Changing South Asian Security Dynamics”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 10/08/2023

Saat: 11:30

Yer: Sümerbank Binası SB-105 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** O*** Y***’ın Tez Savunma Sınavı

“International Students’ Academic Performance in Turkey”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi S*** Ö***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 08/08/2023

Saat: 09:00

Yer: İlahiyat Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** A*** S*** B*** G***’in Tez Savunma Sınavı

“Dynamic Capabilities and Their impact on The Competitive Advantage of Startup Businesses: Evidence From Turkey”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi M*** Ç***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 04/08/2023

Saat: 12:30

Yer: Sümerbank Binası SB-104 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** Y***’ın Tez Savunma Sınavı

“Turkish Soft Power Politics: The Role of Leadership in Türkiye’s Soft Power Politics in Central Asia Between 2005-2020”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi R*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 04/08/2023

Saat: 10:30

Yer: Sümerbank Binası SB-105 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden N*** N*** B***’ın Tez Savunma Sınavı

“Çocuk Hakları Bağlamında Çocuğun Üstün Yararı İlkesi”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi İ*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 04/08/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denetim ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** İ*** D***’in Tez Savunma Sınavı

“Bilgi Yönetimi Anlayışında Risk Yönetimi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** D***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 03/08/2023

Saat: 10:30

Yer: Sümerbank Binası SB-105 Nolu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** A*** E***’ın Tez Savunma Sınavı

“İbn Haldun Devlet Teorisinin Tarihselliği”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. O*** E*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 03/08/2023

Saat: 10:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden R*** A***’nin Tez Savunma Sınavı

“The Role of International Organizations in Mitigating the Effects of the Conflict on Yemeni Displaced Persons in Displacement Camps in Marib, the International Organization for Migration as a Model”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi R*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 02/08/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden T*** K***’nun Tez Savunma Sınavı

“Suçu Üstlenme Suçu (TCK 270)”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 02/08/2023

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Ö*** N*** D***’in Tez Savunma Sınavı

“İdari İşlem Olarak ÇED ve Katılma Hakkı”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Y*** S***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 01/08/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Ş*** M*** O***’ın Tez Savunma Sınavı

“Afetlerde Derneklerin Psikososyal Destek Çalışmalarında Sürdürülebilir Kapasitelerinin Geliştirilmesi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A*** A*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 28/07/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden N*** B*** K***’ın Tez Savunma Sınavı

“Türk Hukukunda Sosyal Ağ Sağlayıcıların Denetimi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. B*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/07/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden E*** Y*** G***’in Tez Savunma Sınavı

“The Effects of After-Hours Work on Experiences of Emotional Exhaustion and Work to Family Conflict: The Role of Segmentation Preferences”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi S*** E***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 26/07/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** A*** M***’in Tez Savunma Sınavı

“The Role of Remittances individual lives of Somalia”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** N*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 24/07/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden G*** D***’in Tez Savunma Sınavı

“Retelling of the Classical: Greek Mythology and the Fantastic Literature in Madeline Miller’s Circe and Jennifer Saint’s Ariadne”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Z*** G*** Y*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 18/07/2023

Saat: 13:30

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İktisat (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden K*** E***’in Tez Savunma Sınavı

“Shifts in Banking: Rise of Alternative FinTechs”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. S*** A*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 17/07/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enerji Ekonomisi ve Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden N*** S*** Ç***’ın Tez Savunma Sınavı

“Investigation of the Factors Affecting Wind Energy Investments in Türkiye”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 17/07/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fikri Mülkiyet Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Z*** T***’in Tez Savunma Sınavı

“Sinema Çalışanlarının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan Doğan Hakları”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. H*** Ö***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 11/07/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden D*** K***’ın Tez Savunma Sınavı

“The Impacts Of The UK’s Counter-terrorism Strategies on the Formation and Transformation of Procesesses of Radicalization of Ira”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 05/07/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden F*** F*** B***’nin Tez Savunma Sınavı

“Simsarlık Sözleşmesi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. H*** Ö***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 04/07/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden B*** K*** A***’in Tez Savunma Sınavı

“Üniversite Öğrencilerinde Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Olumsuz Çekirdek İnançların Riskli Davranışlardaki Rolü”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. S*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 03/07/2023

Saat: 14:00

Yer: Çevrimiçi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden O*** E*** E***’nun Tez Savunma Sınavı

“Understanding Political Attitudes of Right-Wing Voters In The Post-2002 Period: Beyond Ideology vs. Pragmatism”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi F*** T*** A*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 22/06/2023

Saat: 11:00

Yer: Çevrimiçi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden R*** A*** A*** A***’nin Tez Savunma Sınavı

“The impact of Saudi pressure on Yemenis residing in Saudi Arabia on remittances Saudization decisions and the Corona crisis”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K*** O*** U***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 21/06/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden İ*** D***’in Tez Savunma Sınavı

“Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayından Çıkarılması”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Y*** S***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 21/06/2023

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden T*** T*** G***’in Tez Savunma Sınavı

“Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Temelli Bir Psikoeğitimin Psikolojik Dayanıklılık ve İyi Oluş Üzerindeki Etkisi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** H*** T***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 20/06/2023

Saat: 13:30

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden C*** Ş***’in Tez Savunma Sınavı

“Türk Hukuku’nda Vergi Denetimi ve Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi’dir”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** Ç***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 20/06/2023

Saat: 14:30

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden P*** M*** D***’in Tez Savunma Sınavı

“Coups as Signs of democratic or Growth: A case of Three Recent Coups in West Africa”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi E*** R*** C*** T***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 15/06/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden G*** A*** T*** A***’ın Tez Savunma Sınavı

“2005 Tarihli Irak Anayasasının Irak’ın Kültürel, Siyasi ve Dini Gerçekliği Bağlamında İzdüşümü”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 14/06/2023

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi Ek Bina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denetim ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden P*** T***’ın Tez Savunma Sınavı

“Hayvanlarda Risk Yönetimi”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. H*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 14/06/2023

Saat: 10:30

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden T*** S***’ın Tez Savunma Sınavı

“Kiraya Verenin Ayıptan Doğan Sorumluluğu”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. H*** Ö***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 13/06/2023a

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden B*** İ***’ın Tez Savunma Sınavı

“Risk Aversion, Uncertainty and Audit Pricing”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** U*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 15/05/2023

Saat: 14:30

Yer: ASBÜ Sümerbank Binası SB-105

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ortadoğu Çalışmaları (İngilizce) Doktora Programı öğrencilerinden N*** Ö***’in Tez Savunma Sınavı

“Scaling The Military Effectiveness Of Violent Non-State Actors”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Doktora

Tarih: 11/05/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Sümerbank Binası SB-105

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** Ü***’in Tez Savunma Sınavı

“The Flexible Multi-Product Assembly Job Shop Scheduling Problem: A Case Study on Construction Machinery Industry”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ç*** K***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 09/05/2023

Saat: 10:30

Yer: ASBÜ Sümerbank Binası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** S***’ın Tez Savunma Sınavı

“The Relevance of Thailand’s Migration Policy on The Protection of Mirant Children: An Emphasis on Child Labor”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi K*** O*** U***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/04/2023

Saat: 14:00

Yer: Çevrimiçi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** M*** A*** N***’nın Tez Savunma Sınavı

“Frances Interference in Political-Military Crises of French Africa: The Case of Ivory Coast”

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi F*** T*** A*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 25/04/2023

Saat: 13:30

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** Ş***’in Tez Savunma Sınavı

“Türk Medeni ve İslam Hukukunda Velayet”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Y*** G*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 17/04/2023

Saat: 12:30

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden O*** G*** Y***’ın Tez Savunma Sınavı

“Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK.m.136/1-2)”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 13/04/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ I Blok 202 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Doktora Programı öğrencilerinden M*** F*** B***’ın Tez Savunma Sınavı

“Elektronik Haberleşme Sektöründe İşlenen Kişisel Verilerin Korunması”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. B*** K***

Düzey: Doktora

Tarih: 20/03/2023

Saat: 15:00

Yer: ASBÜ Sümerbank Binası SB-104 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Doktora Programı öğrencilerinden M*** Ü***’ın Tez Savunma Sınavı

“İslam Hukukunda İrtifak Hakları”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Doktora

Tarih: 06/03/2023

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kudüs Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden A*** T***’in Tez Savunma Sınavı

“Freedom of Religion And Belief in Beytülmakdis”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. H*** Ü***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/01/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kudüs Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden İ*** H***’nın Tez Savunma Sınavı

“The Status Of Beytülmakdis İn International Law: A Study of The Selected UN Resolutions”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi R*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/01/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denetim ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden H*** K***’ın Tez Savunma Sınavı

“Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Suistimallerin Belirlenmesi”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi F*** U***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/01/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası 108 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Y*** E***’nun Tez Savunma Sınavı

“Consept of Peace in Islamic Ontological Sources”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 27/01/2023

Saat: 14:30

Yer: Sümerbank Binası 105 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kudüs Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden B*** B*** S***’ın Tez Savunma Sınavı

“A Critical Study of the Future of Al-Aqsa Mosque within the Framework of the Deal of the Century from Christian Zionists Perspective”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. H*** Ü***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 25/01/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uygulama Sosyal Araştırmalar (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden T*** K***’ın Tez Savunma Sınavı

“Challenges in Access to Healthcare of Syrian Refugees in Turkey: The Case of Gaziantep”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ş*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 24/01/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-108 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden T*** N*** D***’un Tez Savunma Sınavı

“The USA’s Perception and Politics of Security and Terrorism Before and after September 11”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ*** D***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 24/01/2023

Saat: 10:00

Yer: Sümerbank Binası SB-103 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden K*** Ö***’in Tez Savunma Sınavı

“A Comparative Study of BRICS and MIKTA: Motivation, Identity, Institualization”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi R*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 24/01/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası 104 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden H*** N*** E***’nın Tez Savunma Sınavı

“Securitization of Migration: The Case Of Hungary”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi R*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/01/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kudüs Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** B***’nun Tez Savunma Sınavı

“Whose Islamicjerusalem and Ideal Sovereignity in Islamicjerusalem: Muslim Sovereignity”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. H*** Ü***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/01/2023

Saat: 16:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İktisat (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden N*** K***’nın Tez Savunma Sınavı

“The Impact of Additional Custom Duties on Imports in Turkey”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Z*** B*** U***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/01/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası SB-105 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden G*** G***’ın Tez Savunma Sınavı

“Ar-Ge Projelerinde Kritik Başarı Faktörlerinin Teknoloji Transfer Performansına Etkisi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/01/2023

Saat: 12:00

Yer: Sümerbank Binası SB-104 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden H*** E*** I***’in Tez Savunma Sınavı

“Women’s impact on peace-making processes in the Basque case”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** H***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 23/01/2023

Saat: 14:00

Yer: Sümerbank Binası 103 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Ö*** E*** Ç***’in Tez Savunma Sınavı

“An Analysis of Rising Euroscepticisim and Increasing Nationalist Discourse in Hungarian Politics”

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi R*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 18/01/2023

Saat: 11:00

Yer: Sümerbank Binası 104 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İktisat (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden C*** B*** Ö***’in Tez Savunma Sınavı

“Analysis of Protectionist Approaches in Turkey's Foreign Trade Policy”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. K*** M*** Ö***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 18/01/2023

Saat: 10:30

Yer: Sümerbank Binası 101 No.lu Sınıf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden S*** Ş***’in Tez Savunma Sınavı

“Türk Medeni ve İslam Hukukunda Velayet”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Y*** G***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 18/01/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden O*** G*** Y***’ın Tez Savunma Sınavı

“Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK.m.136/1-2)”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 18/01/2023

Saat: 10:30

Yer: ASBÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orta Doğu Çalışmaları Doktora Programı öğrencilerinden N*** Ö***’in Tez Savunma Sınavı

“Silahlı Şiddet Kullanan Devlet Dışı Aktörlerin Askeri Etkililiklerinin Ölçeklenmesi”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** A***

Düzey: Doktora

Tarih: 13/01/2023

Saat: 12:00

Yer: ASBÜ SB-103 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İktisat (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden R*** İ***’ın Tez Savunma Sınavı

“Evaluation of Optimal Denomination Structure of the Turkish Banknotes”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. K*** M*** Ö***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 10/01/2023

Saat: 12:00

Yer: ASBÜ SB-101 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden B*** N*** T***’nin Tez Savunma Sınavı

“Savunma Sanayi Alanındaki Uluslararası Ticari Sözleşme Müzakerelerinde Kusurlu Davranış”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** B***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 06/01/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ Sümerbank Binası SB-105 No.lu Derslik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enerji Ekonomisi ve Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** K***’nın Tez Savunma Sınavı

“The Effect of Distant Education and Flexible Working on Reducing Turkey’s Net Energy Import and Greenhouse Gas Emissions: Learning from the Experiences of Covid-19 Era on Fuel Consumption”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ*** A***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 06/01/2023

Saat: 14:00

Yer: ASBÜ SB-104

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden M*** A*** Ç***’nin Tez Savunma Sınavı

 “Haksız Rekabet Açısından İfade Özgürlüğü”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M*** Y***

Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 30/12/2022

Saat: 11:00

Yer: ASBÜ Hukuk Fakültesi

 

 

We use cookies to ensure you get the most of our services

By using asbu.edu.tr, you are consenting to the use of cookies.