Ana içeriğe atla
Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü koordinasyonunda Afet ve İnsani Yardım Yönetimi alanında Türkiye’de ve komşu ülkelerdeki kamu ve özel kuruluşlarda görev alan ve/ya alacak fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler alanında mezunların, afet ve insani yardım alanında yetişmesini amaçlamaktadır.

Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Yüksek Lisans Programları, afet öncesi dönemde afet tehlikesi bulunan bölgelerde olası afetlere karşı risk azaltma ve hazırlık strateji ve çalışmaları, afet anında arama kurtarma ve sonrasında insanı yardım çalışmalarını da kapsayan iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarını içermektedir.  Etkin bir afet yönetiminin sağlanması ülkeler tarafından belirlenen ulusal afet politikalarının varlığına, disiplinler arası çalışmalara, kısaca ülkelerin afet kültürüne bağlıdır. Afetler yapıları itibariyle birbirinden çok farklı meslek ve uzmanlık alanlarını, yöntemleri, teknikleri, yönetsel ve hukuksal süreçleri içermektedir. Afet yönetimini disiplinler arası bir yönetim sorunu olarak ele almak ve yönetmek başarıya ulaşmak için şarttır. Bu program ile ülkemiz gibi tarihinden beri afetlerle karşı karşıya kalan toplumlarda birey ve devletten beklenen, etkin ve fonksiyonel afet yönetiminin sağlanması yolunda gerekli nitelikli insan kaynağının sağlanmasına önderlik etmektir. Afet politikalarının uygulama alanları açısından yapılan değerlendirmede kriz yönetimi odaklı geleneksel yaklaşımda sadece yerel ölçekte politikalar üretilirken, stratejik yaklaşımda daha geniş bir perspektif için uygulamaların söz konusu olduğu görülmektedir. Geleneksel yöntemde bu alan, sadece mühendisliğin uygulama alanı olarak ele alınırken, stratejik yaklaşımda çok disiplinli, ekonomik, sosyal ve çevresel konuları da içeren bir bakış açısı bulunmaktadır. Bu programda, kamu çalışanları, STK ve özel sektör, iş dünyasının profesyonelleri ve meslek örgüt temsilcileri ile bu alanda bilimsel araştırmalar sürdüren araştırmacı ve akademisyenler arasında işbirliğini sağlayacak ve bunu sürekli kılacak stratejik bir anlayış temel alınmıştır. Doğası gereği disiplinler arası olan Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Yüksek Lisans Programı insanlığın en temel sorunu olan afet ve insani yardım konusunda yaşanan sorunları sosyal bilimler bakış açısıyla ele almak, politika geliştirme ve uygulama sürecinde daha etkili bir yönetimin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji Bölümleri veya Tıp, Sağlık Bilimleri, Mimarlık, Mühendislik Fakültelerinin herhangi birinden mezun olmak. 
 • Lisans mezuniyet notunun en az 2.50 (4’lük sistemde) veya 65 (100'lük sistemde) olması.
 • ALES (EA) puanının 55 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • YDS / YÖKDİL / e-YDS (İngilizce) sınavlarından herhangi birinden en az 55 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 60 puan alınmalıdır.
 • Genel Değerlendirme puanı 65 ve üzeri olması.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL'dir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim

Arş. Gör. Didem ÖZAY

  didem.ozay@asbu.edu.tr

+90 312 596 44 44 (Dahili: 5119)

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin kesin tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
 • Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.
 • Online başvuru sayfası için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.