Ana içeriğe atla
Doç. Dr. İzzet ARI

Enerji politikaları, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve ekonomi konularında çalışmaktadır. 


  • İklim Değişikliği ve Kalkınma kitabının editörüdür. 
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedeflerinin ulusal odak noktası görevini yürütmüştür.
  • Uluslararası iklim değişikliği müzakere tecrübesine sahiptir.
  • Enerji politikası ve ekonomisi alanında uluslararası yayınları bulunmaktadır. 


Biyografi

Lisans derecesini 2005 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği, yüksek lisans derecisini 2010 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği ve 2013 yılında Sussex Üniversitesinden (İngiltere) almıştır. ODTÜ yüksek lisans çalışmasında Türkiye'deki elektrik üretimi projeksiyonunu ve buna bağlı olarak seragazı emisyonlarının tahmin edilmesini gerçekleştirmiştir. Sussex Üniversitesinde iklim değişikliği, enerji ve kalkınma  konularında master çalışmalarını tamamlamıştır.  2015 yılında ODTÜ Yer Sistem Bilimleri Bölümünden doktora derecesini almıştır. 15 yıla yakın kamu kurumlarda görev yapmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı ve Kalkınma Bakanlığı'nda Planlama Uzmanı Yardımcısı, Planlama Uzmanı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı'nda finansman ve sürdürülebilirlik konularında Bakan Yardımcısı Danışmanı görevini yürütmüştür. Bu görevlerine ilave olarak 2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altındaki uluslararası iklim değişikliği müzakerelerine ülkemiz adına katılım sağlamıştır. 2011-2018 yılları arasında Birleşmiş Milletler altındaki Gündem 2030, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri, Kalkınmanın Finansmanı ve Yeşil Ekonomi konularında ülkemiz adına katkılarda bulunmuştur. ODTÜ’de Enerji Politikaları ve Finans ve Hacettepe Üniversitesinde Küresel İklim Değişikliği derslerini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak vermiştir. İklim değişikliği ve kalkınma, sürdürülebilir enerji politikaları, enerji ve finansman, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma amaçları konularında çalışmalar yapmakta olup bu çalışmalar ulusal ve uluslararası makale, kitap ve bildirileri olarak yayınlamıştır.     


Araştırma Alanları

Sürdürülebilir Enerji Politikaları, Enerji Ekonomisi ve Finansmanı, İklim Değişikliği Müzakereleri, İklim Değişikliği ve Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri


Verdiği Dersler

ENE-505 Enerji ve Çevre (Tezli Yüksek Lisans)

ENE-511 Enerji ve Yeşil Ekonomi (Tezli Yüksek Lisans)

ENE-517 Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri (Tezli Yüksek Lisans)

ENE-504 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Tezli Yüksek Lisans)

ENE-604 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Doktora)

ENE-605 Enerji ve İklim Değişikliği (Doktora)

ENE-606 İleri Enerji ve Çevre (Doktora)

ENE-714 Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon (Tezsiz Yüksek Lisans)


Video ve Görseller

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.