Ana içeriğe atla
Kadın ve Aile Çalışmaları Doktora Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Bu program, akademide, iş dünyasında ve kimi kamu kuruluşlarında kadın ve aile tarihi, aile kuramları, aile sorunları, kadın, erkek, anne, baba, çocuk gibi alanlarda kariyer yapmak isteyenlere yönelik bir programdır.

Programda sadece kadın ve aile konularındaki istatistiksel bilgiler değil konu hakkındaki felsefi ve kuramsal çalışmalar, aileler ve ailelerin tarihi, çekirdek aileden imparatorluk kuran ailelere kadar çok geniş yelpazede disiplinler arası bir yaklaşımı kapsayan dersler yer almaktadır.

Aile felsefesi, aile tarihi, aile kuramları, aile sosyolojisi, aile içi ruh sağlığı, kadının statüsü, kadınlık ve erkeklik rollerinin tarihine ve kuramsal alt yapısına dair tartışmaları içeren dersler bunlardan bazılarıdır.

Bununla birlikte çok sayıda seçmeli derslerle öğrencilerimiz farklı alanlarda ilgi alanlarına göre dersler seçebilmektedirler.

Kadın ve aileye dair analitik düşünme ve araştırma yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan program çeşitli sosyal bilimlerden gelen öğrencilerin oluşturduğu sinerji ile güçlü bir bilgi birikimi sağlama imkanı ve ortama sağlamaktadır.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • Herhangi bir alandan Tezli Yüksek Lisans mezunu olunmalıdır.
  • Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.93 veya 100 üzerinden 75 olmalıdır.
  • ALES (EA) puanının 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
  • YDS / YÖKDİL / e-YDS (İngilizce) sınavlarından herhangi birinden en az 65 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
  • Genel Değerlendirme puanı 75 ve üzeri olması.
Uluslararası Adaylar için
  • Programa başvuran adayın hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
  • Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.
  • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.) 
  • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL'dir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim

Arş. Gör. Hatice KESKİN

   hatice.keskin@asbu.edu.tr

   +90 312 596 45 44

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin kesin tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 75 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.