Ana içeriğe atla

Doktora yeterlik sınavlarının tarihi, saati ve yeri için Tıklayınız.

Doktora Yeterlik Değerlendirme Tutanağı için Tıklayınız.

Doktora Yeterlik Sınav Jüri Kararı Dilekçesi için Tıklayınız.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınavlar her bir jüri üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav ortalaması da en az 70 puan olan öğrenci başarılı sayılır.

Sınav sonrası; “Doktora Yeterlik Değerlendirme Tutanağı” ve “Doktora Yeterlik Sınav Jüri Kararı Dilekçesi” jüri tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. Anabilim Dalı Başkanlığı ise sınav sonuçlarını (ilgili evrakları) yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden enstitüye gönderir.