Ana içeriğe atla
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim) (Türkçe)

Program Hakkında
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı yönetim biliminin kuram ve yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, tarihsel bakış açısıyla bir bütün olarak kavrayabilecek; günümüzdeki devlet yapıları ve değişimleri, idari yapılar, kamu personel rejimi, bürokrasi, mülki idare, yönetim kuramları, yönetsel planlama, kamu örgütlenmesi, yönetsel coğrafya, kamu politikaları analizi, Türk idare tarihi, Türkiye'de kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel sorunları ve Türk kamu yönetimi konularında bilgi sahibi olabilecek; ve kent, çevre ve siyaset ilişkisini çok boyutlu inceleyebilecek ve böylece de yerel, ulusal ve küresel ölçekte sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi analiz edebilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler veya İşletme Fakültelerine bağlı alanların birinden lisans mezunu olunmalıdır.
  • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.
  • ALES notu (EA) puan türünde en az 55 olmalıdır. GMAT ya da GRE sınavlarından en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
  • İngilizce YDS/e-YDS veya YÖKDİL puanı en az 65 olmalıdır. Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir.
Uluslararası Adaylar için
  • İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler veya İşletme Fakültelerine bağlı alanların birinden lisans mezunu olunmalıdır.
  • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.
  • Adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az B2 düzeyinden puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

   onur.aslan@asbu.edu.tr

   +90 312 596 44 44

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin kesin tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde,bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde,bilimsel değerlendirme puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.