Ana içeriğe atla
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Program Hakkında

Ekonominin birçok farklı alt disiplininde dersler sunan İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin ekonomi bilgisini derinleştirmeyi ve ekonomi alanında araştırma yapabilmek için gerekli olan yetenek, disiplin ve metotları öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Programdan mezun olmak için öğrencilerin dördü zorunlu olmak üzere toplam yedi dersi başarı ile tamamlamaları ve tez danışmanı gözetiminde yazdıkları Yüksek Lisans tezlerini başarı ile savunmaları gerekmektedir. Zorunlu dersler Matematik, Makroekonomi, Mikroekonomi ve Ekonometri dersleridir.

Standart İktisat müfredatını takip eden MSc ve PhD programlarının yanı sıra, farklı alt araştırma alanlarında uzmanlaşmak isteyen lisans üstü öğrenciler için Ekonomi Departmanı tarafından üç ayrı diploma yolu (track) tasarlanmıştır.

Diploma yolu (track) seçenekleri:

1.         Kalkınma Ekonomisi

2.         Politik Ekonomi

3.         İslam Ekonomisi

Diploma yolu (track) şartları:

1.         Standart program derslerine ek olarak, seçilen diploma yoluna göre önceden belirlenmiş fazladan bir ders almak ve başarıyla tamamlamak

2.         Bitirme tezini seçilen diploma yolunun kapsadığı araştırma alanında yazmak

Diploma yolu (track) avantajları:

1.         Bir araştırma alanında uzmanlaşmak

2.         Bir araştırma alanında daha detaylı ve derinlemesine bilgi sahibi olmak

3.         Tamamlanan diploma yolunu belirten ve lisansüstü diplomasına ek olarak verilecek resmi belge

Lisansüstü öğrenciler eğitimlerine standart program içinde başlar ve herhangi bir diploma yolu tercihi yapılmadığı sürece öğrenciler standart program gereksinimleri dahilinde mezun olur.

Diploma yolu seçimi bağlayıcı değildir. Bir diploma yolunu seçen lisansüstü öğrenci, sonrasında standart programın gereksinimlerini tamamlaması şartıyla standart programdan mezun olmayı tercih edebilir. Aynı zamanda, başta standart programda bulunan lisansüstü öğrenci, bir diploma yolunun gereksinimlerini tamamlaması şartıyla sonradan da diploma yolu seçeneğiyle mezun olmayı tercih edebilir.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden 65 olmalıdır.
 • ALES (EA) puanının 75 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • YDS / e-YDS / YÖKDİL / e-YÖKDİL (İngilizce) sınavlarından herhangi birinden en az 80 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak. (Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin %100 İngilizce eğitim veren bir lisans programından son 2 yıl içerisinde mezun olan adaylarda dil belgesi şartı aranmaz.)
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
 • Genel Değerlendirme puanı 65 ve üzeri olması. 
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği ve mezuniyet ortalamasının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  
 • Adayların öğrenime başlayabilmeleri için İngilizce dil yeterliliğine sahip olmaları gerekir. İngilizcenin anadil ya da resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde eğitim dili İngilizce olan lisans veya lisansüstü programlardan mezun olan ya da aşağıdaki dil sınavlarının herhangi birinden en az belirtilen puanı sağlayan adayların İngilizcesi yeterli olarak kabul edilir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan yabancı dil hazırlık programlarına yönlendirilir.

TOEFL IBT

(Her beceriden en az 16)

CAE

CPE

PTE

ASBU EPE

YÖKDİL /  e-YÖKDİL

YDS / e-YDS

84

C

C

62

70

80

80

 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Yatay Geçiş
 • Halen ilgili bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • Öğrenim gördüğü yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması.
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Arş. Gör. Mevza KURTULMUŞLAR

 mevza.kurtulmuslar@asbu.edu.tr

 +90 312 596 48 77

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde,bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde,bilimsel değerlendirme puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
 • Başvuruda gerekli belgeler ve online başvuru sayfası için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.
Yatay Geçiş

 

Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak isteyen adayların, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında şahsen Enstitüye başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvurular, programın kabul kriterleri ve yatay geçiş kontenjanı dikkate alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar bağlanan sonuçlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için zorunlu çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.