Ana içeriğe atla
İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Program Hakkında

Bu program, lisansüstü eğitim vererek araştırma odaklı bir yaklaşımla İngiliz edebiyatı ve kültürü alanında nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, programımız karşılaştırmalı edebiyat, eleştiri ve edebiyat kuramları ve kültür çalışmaları alanlarını kapsamaktadır. Programın amacı edebiyat metinlerini ve kültürel süreçleri yorumlayabilen, uluslararası literatür ve araştırma yöntemlerine hakim, alanlarında özgün araştırma yapmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış ve alanlarının gelişmesine katkıda bulunabilecek akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir. Bu nedenle programda açılan dersler öğrencilerin İngiliz edebiyatının çeşitli dönemlerinde yazılmış farklı edebi türlerini kuramsal, toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamda inceleyebilecek ve küreselleşen dünyamızın gereksinimlerini karşılayabilen disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Mezunlarımız, akademisyenliğin yanısıra çevirmenlik, yazarlık, editörlük gibi mesleklerde ve turizm sektörü, bankalar ve medya kuruluşları gibi kültür ve edebiyat bilgisi gerektiren sektörlerde çalışabilirler. Akademik kurumlardaki mesleklere ek olarak, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı (1), Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce eğitim) (2), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Dilbilim, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği  lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.  (1) ve (2) nolu lisans programları dışındakilerden mezun olanlar, lisans düzeyinde en az 18 kredilik İngiliz Dili ve Edebiyatı dersi almış olmalıdır. Bu koşulu karşılayamayan başarılı adaylar Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulabilir. 
 • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden 76.66 olmalıdır.
 • ALES (EA-SÖZEL) puanının 70 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • YDS / YÖKDİL / e-YDS (İngilizce) sınavlarından herhangi birinden en az 90 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 75 puan alınmalıdır.
 • Genel Değerlendirme puanı 75 ve üzeri olması. 
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği ve mezuniyet ortalamasının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.    
 • Adayların öğrenime başlayabilmeleri için İngilizce dil yeterliliğine sahip olmaları gerekir. İngilizcenin anadil ya da resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde eğitim dili İngilizce olan lisans veya lisansüstü programlardan mezun olan ya da aşağıdaki dil sınavlarının herhangi birinden en az belirtilen puanı sağlayan adayların İngilizcesi yeterli olarak kabul edilir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan yabancı dil hazırlık programlarına yönlendirilir.

TOEFL IBT

(Her beceriden en az 16)

CAE

CPE

PTE

ASBU EPE

YÖKDİL

YDS

84

C

C

62

75

85

80

 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL'dir.
Yatay Geçiş
 • Halen ilgili bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • Öğrenim gördüğü yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması.
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Araş. Gör. Hüseyin ALHAS

  huseyin.alhas@asbu.edu.tr

+90 312 596 47 39

Araş. Gör. Tuğba ŞİMŞEK

  tugba.simsek@asbu.edu.tr

+90 312 596 48 10

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin kesin tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde,bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 75 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde,bilimsel değerlendirme puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.
Yatay Geçiş

 

Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak isteyen adayların, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında şahsen Enstitüye başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvurular, programın kabul kriterleri ve yatay geçiş kontenjanı dikkate alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar bağlanan sonuçlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.