Ana içeriğe atla
Göç Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Program Hakkında

ASBÜ Göç Çalışmaları programının temel amacı, göç hareketleri sonucu doğan insan hareketlerini ve toplumsal olguları tüm boyutlarıyla ve sosyolojik bir bakış açısıyla derinlemesine incelemektir. Bu bağlamda, göç alanında kapsamlı ve uluslararası kalitede eğitim vermek, öğrencilerimizi bu kaliteli eğitimle akademik alanda yurt içi ve yurt dışı doktora programlarına, ayrıca göç yönetimi alanında kamu ya da sivil toplum kariyerlerine hazırlamak programın temel amaçları arasındadır.

Bunlara ek olarak, bu program öğrencileri uluslararası akademik ortamlarda rekabet edebilecek düzeye getirmeyi ve gerekli donanım ve nitel-nicel araştırma yöntemleriyle göç yönetimi ve toplumsal uyum alanlarında altyapılarını hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlardan hareketle, zorunlu derslerin yanı sıra, Medya Çalışmaları, Sürdürülebilir Kalkınma, Küreselleşme ve Demografi, Toplumsal Cinsiyet, Göç Edebiyatı ve Sanatı, Göç ile İlgilenen Ulusal ve Uluslararası Örgütler, Ulusaşırı Topluluklar ve Diaspora, Güvenlik ve Göç, Kültür, Kimlik ve Aidiyet gibi göç olgusuna temel teşkil eden ve konu ile birebir ilintili farklı disiplinlerden seçmeli derslere de müfredatta yer verilmiştir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, Edebiyat veya Felsefe programlarının herhangi birinden lisans veya tezli yüksek lisans mezunu olunmalıdır.
  • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden 76.66 olmalıdır.
  • ALES (EA) puanının 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
  • YDS / YÖKDİL / e-YDS (İngilizce) sınavlarından herhangi birinden en az 80 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır. 
Uluslararası Adaylar için
  • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
  • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden 65 olmalıdır.
  • Adayların öğrenime başlayabilmeleri için İngilizce dil yeterliliğine sahip olmaları gerekir. İngilizcenin anadil ya da resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde eğitim dili İngilizce olan lisans veya lisansüstü programlardan mezun olan ya da aşağıdaki dil sınavlarının herhangi birinden en az belirtilen puanı sağlayan adayların İngilizcesi yeterli olarak kabul edilir.

TOEFL IBT

(Her beceriden en az 16)

IELTS Akademik

CAE

CPE

PTE

ASBU EPE

YÖKDİL

YDS

84

6,5

C

C

59

75

85

80

  • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL'dir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Assoc. Prof. Sutay YAVUZ

   sutay.yavuz@asbu.edu.tr

   +90 312 596 48 73

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin kesin tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.