Ana içeriğe atla
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Uygulamadaki sorunlara odaklanan bir öğretim anlayışı ile iş ortamında farklı işletme fonksiyonlarında karşılaşılan sorunları bilimsel ve profesyonel bir bakış açısıyla ele alarak doğru bir şekilde çözüme bağlanmaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

İşletme yönetimi ve fonksiyonları ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek ve/veya iş deneyimi ve birikimlerine akademik/profesyonel bir bakış açısı katmak isteyenler için Ankara’nın kalbinde tarihî binalarda, nezih bir ortamda, donanımlı ve yetkin bir akademik kadronun deneyim ve birikiminden yararlanma olanağı sunmaktadır.

Programda yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim, muhasebe, finansal yönetim, mali tablolar analizi, yönetim bilişim sistemleri, pazarlama ve üretim yönetimi konularında kariyer gelişimine katkı sağlayacak temel ve güncel bilgiler verilmektedir.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) programının öğretim dili Türkçe'dir. Programdan mezun olabilmek için her birisi 3 kredilik 10 dersi  ve dönem projesini en fazla 3 dönemde başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olunmalıdır.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir. 
Uluslararası Adaylar için
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olunmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir. 
  • Adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az B2 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK

   mustafa.colak@asbu.edu.tr

  +90 312 596 46 48

  +90 312 596 44 91

  +90 312 596 44 94

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hâle gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.