Ana içeriğe atla
Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü koordinasyonunda Afet ve İnsani Yardım Yönetimi alanında Türkiye’de ve komşu ülkelerdeki kamu ve özel kuruluşlarda görev alan ve/ya alacak fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler alanında mezunların, afet ve insani yardım alanında yetişmesini amaçlamaktadır.

Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Yüksek Lisans Programları, afet öncesi dönemde afet tehlikesi bulunan bölgelerde olası afetlere karşı risk azaltma ve hazırlık strateji ve çalışmaları, afet anında arama kurtarma ve sonrasında insanı yardım çalışmalarını da kapsayan iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarını içermektedir.  Etkin bir afet yönetiminin sağlanması ülkeler tarafından belirlenen ulusal afet politikalarının varlığına, disiplinler arası çalışmalara, kısaca ülkelerin afet kültürüne bağlıdır. Afetler yapıları itibariyle birbirinden çok farklı meslek ve uzmanlık alanlarını, yöntemleri, teknikleri, yönetsel ve hukuksal süreçleri içermektedir. Afet yönetimini disiplinler arası bir yönetim sorunu olarak ele almak ve yönetmek başarıya ulaşmak için şarttır. Bu program ile ülkemiz gibi tarihinden beri afetlerle karşı karşıya kalan toplumlarda birey ve devletten beklenen, etkin ve fonksiyonel afet yönetiminin sağlanması yolunda gerekli nitelikli insan kaynağının sağlanmasına önderlik etmektir. Afet politikalarının uygulama alanları açısından yapılan değerlendirmede kriz yönetimi odaklı geleneksel yaklaşımda sadece yerel ölçekte politikalar üretilirken, stratejik yaklaşımda daha geniş bir perspektif için uygulamaların söz konusu olduğu görülmektedir. Geleneksel yöntemde bu alan, sadece mühendisliğin uygulama alanı olarak ele alınırken, stratejik yaklaşımda çok disiplinli, ekonomik, sosyal ve çevresel konuları da içeren bir bakış açısı bulunmaktadır. Bu programda, kamu çalışanları, STK ve özel sektör, iş dünyasının profesyonelleri ve meslek örgüt temsilcileri ile bu alanda bilimsel araştırmalar sürdüren araştırmacı ve akademisyenler arasında işbirliğini sağlayacak ve bunu sürekli kılacak stratejik bir anlayış temel alınmıştır. Doğası gereği disiplinler arası olan Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Yüksek Lisans Programı insanlığın en temel sorunu olan afet ve insani yardım konusunda yaşanan sorunları sosyal bilimler bakış açısıyla ele almak, politika geliştirme ve uygulama sürecinde daha etkili bir yönetimin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji Bölümleri veya Tıp, Sağlık Bilimleri, Mimarlık, Mühendislik Fakültelerinin herhangi birinden mezun olmak. 
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
 • Genel Değerlendirme puanı 65 ve üzeri olması.
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı kesin kayıt esnasında, diğer yarısı ise ikinci dönem başında (akademik takvimde belirtilen tarihlerde) ödenir. İkinci dönem ücretini ödemeyen ve ders kaydı yapmayan öğrenciler, üçüncü dönemde devam etmek istemeleri durumunda ikinci dönemde ödemesi gereken ücreti %20 zamlı ödemesi gerekmektedir.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk dönem, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Yatay Geçiş
 • Halen ilgili bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • Öğrenim gördüğü yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması.
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 

Arş. Gör. Didem ÖZAY

  didem.ozay@asbu.edu.tr

+90 312 596 44 44 (Dahili: 5119)

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.

Yatay Geçiş

 

Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak isteyen adayların, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında şahsen Enstitüye başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvurular, programın kabul kriterleri ve yatay geçiş kontenjanı dikkate alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar bağlanan sonuçlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.