Ana içeriğe atla
Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında
Bilişim hukuku, hem iletişim/internet teknolojileri ve hem hukuk alanını kapsayan disiplinlerarası bir bilim alanıdır. Bu alan, hukuk alanında ayrı ve özel uzmanlık ve bilgiyi gerektirmektedir. Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ülkemizde bilişim hukuku alanında ihtiyaç duyulan yetkin ve deneyimli hukukçuların yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Günümüzde bilişim ve teknolojideki gelişmelerden tüm kişi, kurum ve meslekler etkilenmekte, bilgi sistem ve teknolojileri, başta bankacılık ve kamu hizmetleri olmak üzere tüm sektörler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bilişim ve teknolojik gelişmelerden etkilenen her alanda, çözümlenmesi gereken bilişim hukuku sorunları karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bilişim teknolojilerinin yoğun kullanımı ve hızlı gelişimi güvenlik sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu durum, hukukun hem teori hem de uygulamasında bilişim hukuku ile çözümlenmesi gereken sorunlar çıkmaktadır. Bu kapsamda Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak belirli alanlarda uzmanlaşmayı sağlayan; teorik ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece bilişim hukuku alanındaki uzman hukukçu eksikliği giderilerek, ülkemizde bu alanda takip edilecek politikaların belirlenmesi ve temel sorunlara çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmektedir. Bu programın amacı, - Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanındaki problemleri analitik bir bakış açısıyla ele alıp çözümler üretebilen, - Soyut düşünebilen, öğrendiği teoriler çerçevesinde bilişim hukuku açısından analiz yapabilme gücüne sahip, bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen, - Dünyadaki ve Türkiye’deki bilişim hukukuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek eleştirel bakabilen ve bunu akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda bilimsel yöntemlerle analiz edebilen, - Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında donanımlı bilim insanı ve araştırmacı yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe olan bu program, öğrencilerin analitik düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında akademik kariyer yapmak isteyen kişilere yönelik güçlü bir bilgi birikimi sağlayacaktır. Böylece sürekli gelişmekte olan siber hukuk alanındaki boşluğun doldurulması planlanmaktadır.
Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olunmalıdır.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir.
Uluslararası Adaylar için
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olunmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir.
  • Adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az B2 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
Prof. Dr. Bülent KENT

   bulent.kent@asbu.edu.tr

  +90 312 596 48 52

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hâle gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.