Ana içeriğe atla
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe) (İkinci Öğretim)

Program Hakkında

Bilişim hukuku, hem iletişim/internet teknolojileri ve hem hukuk alanını kapsayan disiplinlerarası bir bilim alanıdır. Bu alan, hukuk alanında ayrı ve özel uzmanlık ve bilgiyi gerektirmektedir. Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ülkemizde bilişim hukuku alanında ihtiyaç duyulan yetkin ve deneyimli hukukçuların yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Günümüzde bilişim ve teknolojideki gelişmelerden tüm kişi, kurum ve meslekler etkilenmekte, bilgi sistem ve teknolojileri, başta bankacılık ve kamu hizmetleri olmak üzere tüm sektörler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bilişim ve teknolojik gelişmelerden etkilenen her alanda, çözümlenmesi gereken bilişim hukuku sorunları karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bilişim teknolojilerinin yoğun kullanımı ve hızlı gelişimi güvenlik sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu durum, hukukun hem teori hem de uygulamasında bilişim hukuku ile çözümlenmesi gereken sorunlar çıkmaktadır. Bu kapsamda Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak belirli alanlarda uzmanlaşmayı sağlayan; teorik ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece bilişim hukuku alanındaki uzman hukukçu eksikliği giderilerek, ülkemizde bu alanda takip edilecek politikaların belirlenmesi ve temel sorunlara çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmektedir. Bu programın amacı, - Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanındaki problemleri analitik bir bakış açısıyla ele alıp çözümler üretebilen, - Soyut düşünebilen, öğrendiği teoriler çerçevesinde bilişim hukuku açısından analiz yapabilme gücüne sahip, bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen, - Dünyadaki ve Türkiye’deki bilişim hukukuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek eleştirel bakabilen ve bunu akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda bilimsel yöntemlerle analiz edebilen, - Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında donanımlı bilim insanı ve araştırmacı yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe olan bu program, öğrencilerin analitik düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında akademik kariyer yapmak isteyen kişilere yönelik güçlü bir bilgi birikimi sağlayacaktır. Böylece sürekli gelişmekte olan siber hukuk alanındaki boşluğun doldurulması planlanmaktadır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olunmalıdır. (Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda, lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Hangi öğrencinin bilimsel hazırlık programına tabi tutulacağına ve programın içeriğine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı karar verir.)
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
 • Genel Değerlendirme puanı 65 ve üzeri olması.
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. 
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Yatay Geçiş
 • Halen ilgili bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • Öğrenim gördüğü yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması.
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 

Arş. Gör. Sena KONTOĞLU

sena.kontoglu@asbu.edu.tr

+90 312 596 44 44 (Dahili: 5274)

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hâle gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %80'i dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
 • Başvuruda gerekli belgeler ve online başvuru sayfası için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.

Yatay Geçiş

 

Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak isteyen adayların, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında şahsen Enstitüye başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvurular, programın kabul kriterleri ve yatay geçiş kontenjanı dikkate alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar bağlanan sonuçlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için zorunlu çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.