Ana içeriğe atla
Denetim ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Disiplinlerarası Denetim ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı tarafından açılan Program, denetim ve risk yönetimi alanlarını bir araya getiren ilk yüksek lisans programı olma niteliği taşımaktadır.

Program, denetim ve risk yönetimi alanında çalışanları ve bu alanda çalışmak isteyenleri akademik zeminde buluşturacak bir platform olmayı amaçlamaktadır. Denetim ve Risk Yönetimi Yüksek lisans programı, özel sektör ve kamuda, iç denetim, dış denetim, bağımsız denetim, risk yönetimi, iç kontrol, mali hizmetler, bilgi sistemleri ve veri analizi alanlarında çalışanlara veya bu alanlarda kariyer planı olanlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Program, katılımcılara denetim ve risk yönetimi alanında güncel sorunlara uygun çözümler geliştirebilme ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Derslerin tasarlanmasında denetim ve risk yönetimi alanındaki teorik bilgilerle uygulama boyutlarını birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Zorunlu ve seçmeli dersler, alanında yetkin akademisyenler ve sektör profesyonellerince verilmektedir. Program denetim ve risk yönetimi alanındaki uygulayıcılar ile bu alanda yetkin akademisyen ve uzmanlar arasında bir bilgi köprüsü kurmaktadır. Denetim ve risk yönetimi alanında ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde de yetkin kişi ve kuruluşlarla görüş alışverişine önem verilmiştir. Yüksek lisans programı bu alanda yetkin paydaşların ve meslek kuruluşlarının tam desteğini almıştır.

Program, seçmeli ders müfredatının zenginliği ile de dikkat çekmektedir. Derslerin ve içeriklerinin belirlenmesinde denetim ve risk yönetimi alanında günümüzde olduğu kadar gelecekte de ihtiyaç duyulacak denetim ve risk yönetimi uzmanlığı becerileri dikkate alınmıştır. Üniversitemiz bünyesinde denetim ve risk yönetimi alanına özel olarak kurulacak kütüphane ile program katılımcıları bu alanda güncel ve kapsamlı bir kaynak havuzuna erişim imkânı sunulması hedeflenmektedir.

 

Dersler

Kurumsal Risk Yönetimi

Proje Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetiminde İstatistiki Yöntemler

Müzakere Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

İç Denetimin İlkeleri

İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması ve Yönetilmesi

Bağımsız Denetim

Bilgi Sistemleri Denetimi

Kurumsal Yönetim ve Aile Anayasası

Suistimal Teorisi ve Uygulamaları

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi

Finansal Risk Yönetimi

İç Kontrol Modelleri ve Uygulamaları

İzleme, Değerlendirme ve Etki Analizi

Çok Değişkenli İstatistiksel Veri Analizi

Etkili İletişim Becerileri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi Güvenliği Yaklaşımları

Oyun Teorisi ve Stratejik Kararlar

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olunmalıdır.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
  • Genel Değerlendirme puanı 65 ve üzeri olması.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk dönem, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Uluslararası Adaylar için
  • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  
  • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk dönem, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARABACAK

  hakan.karabacak@asbu.edu.tr

+90 312 596 48 79

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.