Ana içeriğe atla
Denetim ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Program, denetim ve risk yönetimi alanına bütüncül bir yaklaşım getiren ilk yüksek lisans program olma niteliği taşıyor.

Program doğrudan Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Disiplinlerarası Denetim ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı bünyesinde açılıyor.

Program, denetim ve risk yönetimi alanında çalışanları ve bu alanda çalışmak isteyenleri akademik zeminde buluşturacak bir platform olmayı amaçlıyor. Denetim ve Risk Yönetimi Yüksek lisans programı, özel sektör ve kamuda, iç denetim, dış denetim, bağımsız denetim, risk yönetimi, iç kontrol, mali hizmetler, bilgi sistemleri ve veri analizi alanlarında çalışanlara veya bu alanlarda kariyer planı olanlara yönelik olarak tasarlandı.

Program, katılımcılara denetim ve risk yönetimi alanında güncel sorunlara uygun çözümler geliştirebilme ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilme becerilerini kazandırmayı hedefliyor.

Derslerin tasarlanmasında denetim ve risk yönetimi alanındaki teorik bilgilerle uygulama boyutlarını birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım benimsendi. Zorunlu ve seçmeli dersler, alanında yetkin akademisyenler ve sektör profesyonellerince veriliyor. Program denetim ve risk yönetimi alanındaki uygulayıcılar ile bu alanda yetkin akademisyen ve uzmanlar arasında bir bilgi köprüsü kuruyor.

Denetim ve risk yönetimi alanında ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde de yetkin kişi ve kuruluşlarla görüş alışverişine önem verildi. Yüksek lisans programı bu alanda yetkin paydaşların ve meslek kuruluşlarının tam desteğini aldı.

Program, seçmeli ders müfredatının zenginliği ile de dikkat çekiyor. Derslerin ve içeriklerinin belirlenmesinde denetim ve risk yönetimi alanında günümüzde olduğu kadar gelecekte de ihtiyaç duyulacak denetim ve risk yönetimi uzmanlığı becerileri dikkate alındı.

Üniversitemiz bünyesinde denetim ve risk yönetimi alanına özel olarak kurulacak kütüphane ile program katılımcıları bu alanda güncel ve kapsamlı bir kaynak havuzuna erişim imkânı sunulması hedefleniyor.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersleri

İç Denetimin İlkeleri

İç Denetim Vaka Çalışmaları

İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması ve Yönetilmesi

Bağımsız Denetim

Etik ve Kurumsal Yönetim

Suistimal Teorisi ve Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi

Hazine Risk Yönetimi

Finansal Risk Yönetimi

Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Bilgi Güvenliği Yaklaşımları

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim Bilişim Sistemleri

İç Kontrol Modelleri ve Uygulamaları

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Proje Yönetimi

İzleme, Değerlendirme ve Etki Analizi

Denetim ve Risk Yönetiminde İstatistiki Yöntemler

Çok Değişkenli İstatistiksel Veri Analizi

Proje Risk Yönetimi

Müzakere Yöntem ve Teknikleri

Etkili İletişim Becerileri

Bilgi Sistemleri Denetimi

Oyun Teorisi ve Stratejik Kararlar

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olunmalıdır.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk dönem, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Uluslararası Adaylar için
  • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
  • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir.)
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk dönem, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 

Dr. Öğr. Üyesi Halis KIRAL

   halis.kiral@asbu.edu.tr

+90 312 596 46 46 

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.