Ana içeriğe atla
Manevi Bakım Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Ülkemizde hastaneler bünyesinde başlatılmış olup hızla diğer uygulama alanlarında da etkinlik gösteren Manevi Bakım Ve Danışmanlık Hizmetleri bugün kuramsal çatısı, meslek tanımı, eğitimi ve uygulama koşulları bağlamında alanda teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. En yaygın şekliyle bugün Manevi Bakım ve Danışmanlık uygulamaları hastane ortamında hasta ve yakınlarının, hastane personelinin manevi ihtiyaçları doğrultusunda sunulan bir hizmet olup; bireylerin içsel ve çevresel manevi (öznel iyilik hali) kaynaklarını hastalık, hastane veya örüntülü stres etkenlerine karşı kullanmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bir başka yönüyle hizmetler, özelde hastalar- genelde hayatın her alanındaki tüm bireylerde bir manevi iyi oluş hali oluşturma veya süreci destekleme; maneviyatın bir başa çıkma stratejisi olarak kullanımına yönelik terapötik desteği içermektedir.

Disiplinler-arası bu çalışma alanı, alanda çalışacak destek görevlilerinin hem din hem maneviyat, hem psikoloji hem danışmanlık, hem de tıbbi ve sosyal hizmetler çerçevesine yetiştirilmeleri ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yetiştirilen uzman adaylarının ilgili terapötik becerileri kullanırken danışanların inanç ve/veya manevi ihtiyaçlarına “insanın biricikliği ve onuru” kabul dairesinde çok kültürlülük ve değerlilik ilkelerince yaklaşmaları, etik ve yasal süreçlerle ilgili bir bilgi birikimi ve farkındalık düzeyi taşımaları gerekliliği önem kazanmaktadır.

Programımız bu duyarlılıklar çerçevesinde ulusal-uluslararası muadilleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir eğitim programı sunmaktadır. Saha tecrübesi olan ilgili alan uzmanlarının bilgi ve beceri düzeyinde vereceği dersler 2 dönemde tamamlanmak üzere 10 ders ve 1 dönem projesinden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin dönem projelerine destek sunması, eğitimde aldıkları bilgi ve becerileri sahada süpervizyon altında tecrübe etmelerine olanak sağlaması ve uluslararası akreditasyona imkân vermesi amacıyla programın ikinci döneminde staj olanağı üniversitemizce desteklenmektedir.

 

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

  • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, İlahiyat, Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Fakültesine bağlı (değilse formasyon almış olmak) lisans programlarının herhangi birinden mezun olmalıdır. Belirtilen lisans programlarının dışında  Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans mezunu olup psiko-terapötik tedavi/sağaltım alanlarında yüksek lisans, doktora veya bir sertifika programı bitirmiş olmalıdır.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir. 
Uluslararası Adaylar için
  • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, İlahiyat, Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Fakültesine bağlı (değilse formasyon almış olmak) lisans programlarının herhangi birinden mezun olmalıdır. Belirtilen lisans programlarının dışında  Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans mezunu olup psiko-terapötik tedavi/sağaltım alanlarında yüksek lisans, doktora veya bir sertifika programı bitirmiş olmalıdır.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, kalan yarısı da ikinci dönemin başında ödenir. 
  • Adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az B2 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
Dr. Öğr. Üyesi. Zehra ERŞAHİN

  zehra.ersahin@asbu.edu.tr

  +90 312 596 46 44

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.