Ana içeriğe atla
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Lojistik işletmeleri, uluslararası mal ve hizmet hareketliliği gittikçe önem kazanmakta, ülkemiz fiziki altyapısı ve planlaması itibariyle bir lojistik merkez haline gelmektedir. Bu program; uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinde çalışan profesyonellerin ve çalışmak isteyenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Programda; Operasyon Yönetimi, Satın Alma ve Envanter Yönetimi, Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları, Uluslararası Ekonomi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Analitiği, Uluslararası Ticaret Hukuku, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, E-Ticaret Yönetimi gibi İşletme, Ekonomi ve Hukuk alanlarından özgün ve yenilikçi zengin dersler vasıtasıyla farklı alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırılmaktadır.

Program; her birisi yurtdışı araştırma ve proje deneyimine sahip, donanımlı ve yetkin akademisyen kadrosu tarafından yürütülmektedir.

 

"Program tanıtım kitapçığına buradan erişebilirsiniz."

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olunmalıdır.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
  • Genel Değerlendirme puanı 65 ve üzeri olması.
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk dönem, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Uluslararası Adaylar için
  • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  
  • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
  • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk dönem, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
Araş. Gör. Memduh Eren GİDERLER

   memduheren.giderler@asbu.edu.tr

  +90 312 596 44 91

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.