Ana içeriğe atla
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Uygulamadaki sorunlara odaklanan bir öğretim anlayışı ile iş ortamında yönetsel sorunların bilimsel ve profesyonel bir bakış açısıyla ele alınarak doğru bir şekilde çözüme bağlanmasına yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

Kamu ve/veya özel sektörde etkili yöneticilik için bilgi ve becerilerini geliştirmek ve/veya yöneticilik deneyim ve birikimlerine akademik/profesyonel bir bakış açısı katmak isteyenler için, Ankara’nın kalbinde tarihi binalarda nezih bir ortamda, donanımlı ve yetkin bir akademik kadronun deneyim ve birikiminden yararlanma olanağı sunmaktadır.

Programda, yönetim ve organizasyon temel alt alanları olan stratejik yönetim, örgüt tasarımı, örgütsel davranış ve liderlik ve insan kaynakları yönetimi ile örgütsel gelişim, değişim yönetimi, girişimcilik ve inovasyon, proje yönetimi ve iş ahlakı gibi konularda kariyer gelişimine katkı sağlayacak temel ve güncel bilgiler sağlanmaktadır. 

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın öğretim dili Türkçe'dir. Programdan mezun olabilmek için her birisi 3 kredilik 10 dersi ve dönem projesini en fazla 3 dönemde başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olunmalıdır.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
 • Genel Değerlendirme puanı 65 ve üzeri olması.
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 15.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı kesin kayıt esnasında, diğer yarısı ise ikinci dönem başında (akademik takvimde belirtilen tarihlerde) ödenir. İkinci dönem ücretini ödemeyen ve ders kaydı yapmayan öğrenciler, üçüncü dönemde devam etmek istemeleri durumunda ikinci dönemde ödemesi gereken ücreti %20 zamlı ödemesi gerekmektedir.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 15.000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk dönem, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Yatay Geçiş
 • Halen ilgili bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • Öğrenim gördüğü yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması.
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim 
Araş. Gör. Memduh Eren GİDERLER

   memduheren.giderler@asbu.edu.tr

  +90 312 596 44 91

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.

Yatay Geçiş

 

Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak isteyen adayların, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında şahsen Enstitüye başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvurular, programın kabul kriterleri ve yatay geçiş kontenjanı dikkate alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar bağlanan sonuçlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.