Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Esra SATICI

Denetim, risk yönetimi, veri, uygulamalı istatistiksel analizler, mekansal ekonometri alanlarında çalışan bir akademisyen.


  • Uygulamalı istatistiksel analizler, örnekleme, mekansal ekonometri alanlarında çalışmalar yapmaktadır.
  • Sosyal bilimler ve sağlık konularına analitik çözümler getiren çalışmalar yürütmektedir.
  • Ulusal ölçekli sosyal araştırmaların yürütülmesinde görev almıştır.


Biyografi

Esra SATICI (Dr.), lisans (1999), yüksek lisans (2004) ve doktora (2009) derecelerini Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünden almıştır. Doktora sonrası araştırma yapmak üzere 2013 yılında TÜBİTAK bursu ile ABD Texas State Üniversitesi Finans&Ekonomi Bölümünde bulunmuş ve Post-doc çalışmalarını Prof. James P.Lesage ile mekânsal ekonometri alanında yürütmüştür. Doktora çalışmalarını tamamladığı 2009 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Dr.Satıcı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine katıldığı 2019 yılına kadar kamuda hizmet vermiş, geniş ölçekli projelerde görev almıştır. Uygulamalı istatistiksel analizler, örnekleme, mekânsal ekonometri konularında ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.


Araştırma Alanları

Uygulamalı istatistiksel analizler, örnekleme, mekansal ekonometri.


Verdiği Dersler

DRY 552 Denetim ve Risk Yönetiminde İstatistiki Yöntemler (Tezli)

DRY 752 Denetim ve Risk Yönetiminde İstatistiki Yöntemler

 


Video ve Görseller