Ana içeriğe atla

Enstitü ekibi olarak lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak için bir dizi bilgi notu, kullanım kılavuzu hazırlamaktayız. Bunların ilki olan Turnitin Bilgi Notunu tamamladık. Diğer kılavuzlar hazır oldukça öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır.

 

BİLGİ NOTU:

Turnitin, öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. YÖK kararları gereği, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin kabulünde Turnitin gibi programlardan elde edilen benzerlik raporu sunmak zorunludur. Üniversitemizde Turnitin programının kullanımı için sadece doktora derecesine sahip akademisyenler adına hesap oluşturulabilmektedir. Benzerlik raporlarının oluşturulması için sırasıyla aşağıdaki aşamalar izlenmelidir.

 

1. Aşama: Turnitin hesabının aktifleştirilmesi için gerekli kullanıcı adı ve şifre işlemleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphane Daire ve Dökümantasyon biriminden talep edilmelidir. Kütüphanemizde Turnitin'den sorumlu görevliler ve iletişim bilgileri şöyledir.

Adı ve Soyadı

Telefon

E-Posta

Zehra ÖZTÜRK

0312 596 46 09

zehra.ozturk@asbu.edu.tr

Nur Ezgi BOZTAŞ

0312 596 46 02

nurezgi.boztas@asbu.edu.tr

2. Aşama: Kütüphaneden alınan kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=tr_TR sayfasından giriş yapılmalıdır.

3. Aşama: Turnitin programında oturum açıldıktan sonra Turnitin Öğretmen Kılavuzunda yer alan adımlar takip edilerek benzerlik oranı tespit edilmekte ve rapor alınabilmektedir.

EK NOTLAR:

1. Benzerlik oranı kabul edilen düzeyin (%15) üzerinde olan tezler için eğer danışman intihal olmadığını düşünüyorsa bunu detaylı olarak açıklayan bir rapor yazarak ilgili Enstitüyü bilgilendirmelidir.

2. Turnitin hesabı açılması, raporlarının oluşturulması ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsünün herhangi bir yetki ve/veya sorumluluğu yoktur. Bu tür konularda doğabilecek sorular; yukarıda ismi belirtilen Kütüphane yetkilileri, Tez danışmanları ve Anabilim Dalı Başkanlarına yönlendirilmelidir.