Ana içeriğe atla
Denetim ve Risk Yönetimi Doktora Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Disiplinlerarası bir yaklaşımla denetim ve risk yönetimi alanlarını bir araya getiren Denetim ve Risk Yönetimi Doktora Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Disiplinler Arası Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı tarafından açılmaktadır.

Program, katılımcılara denetim ve risk yönetimi alanında güncel sorunlara uygun çözümler geliştirme ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program özellikle kamuda ve özel sektörde iç denetim, dış denetim, bağımsız denetim, risk yönetimi ve finansal hizmetler alanlarında çalışan ve bu alanlarda kariyer planlayanlara yöneliktir. Program denetim ve risk yönetimi alanındaki uygulayıcılar ile bu alanda yetkin akademisyen ve uzmanlar arasında bir bilgi köprüsü kurmaktadır. Müfredat, denetim ve risk yönetimi alanlarında çalışan veya bu alanlarda uzmanlığını geliştirmek isteyen meslek mensuplarının mesleki ihtiyaçları göz önüne alınarak, titizlikle tasarlanmıştır. Müfredatın tasarlanmasında denetim ve risk yönetimi alanlarındaki teorik bilgilerle uygulama boyutlarını ve güncel gelişmeleri dikkate alan bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Zorunlu derslere ek olarak çok sayıda seçmeli ders, yetkin akademisyenler ve denetim ve risk yönetimi alanlarında çalışan profesyoneller tarafından sunulmaktadır.

Dersler

Risk Matematiği

Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Stratejik Risk Yönetimi

İletişim ve Müzakere Yönetimi

Proje Risk Yönetimi

İç Denetimde Güncel Konular

Risk Stratejileri

Mali Denetim

Denetim Ekonometrisi

Finansal Risk Yönetimi

Lojistik Risk Yönetimi

Proje Finansmanı ve Kamu Özel İşbirliği Projeleri

Makine Öğrenmesi ve Modelleme

Stratejik Yönetim

Risk Psikolojisi

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Oyun Teorisi ve Risk Yönetimi

Güvenli Veri İletişimi

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  • Herhangi bir alandan Tezli Yüksek Lisans mezunu olunmalıdır.
  • Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden 76.66 olmalıdır.
  • ALES (EA) puanının 70 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
  • YDS / YÖKDİL / e-YDS (İngilizce) sınavlarından herhangi birinden en az 75 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 75 puan alınmalıdır.
  • Genel Değerlendirme puanı 75 ve üzeri olması.
Uluslararası Adaylar için
  • Programa başvuran adayın hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
  • Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.  
  • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
  • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL'dir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARABACAK

  hakan.karabacak@asbu.edu.tr

+90 312 596 48 79

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin kesin tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50’si ve mezuniyet ortalamasının %50’si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50’si, mezuniyet ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 75 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.