Ana içeriğe atla
Denetim ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Disiplinler arası bir yaklaşımla denetim ve risk yönetimi alanlarını bir araya getiren ilk lisansüstü program olan Denetim ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı doğrudan Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Disiplinler Arası Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı tarafından açılmaktadır.

Program, katılımcılara denetim ve risk yönetimi alanında güncel sorunlara uygun çözümler geliştirme ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program özellikle kamuda ve özel sektörde iç denetim, dış denetim, bağımsız denetim, risk yönetimi ve finansal hizmetler alanlarında çalışan ve bu alanlarda kariyer planlayanlara yöneliktir.

Dersler, denetim ve risk yönetimi alanlarına ilişkin teorik bilgi ve pratik uygulamaları bir araya getirme amacıyla tasarlanmıştır.

Zorunlu derslere ek olarak çok sayıda seçmeli ders, yetkin akademisyenler ve denetim ve risk yönetimi alanlarında çalışan profesyoneller tarafından sunulmaktadır.

Program Dersleri:

Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

İç Denetimin İlkeleri

İç Denetim Vaka Çalışmaları

Bağımsız Denetim

Suistimal Teorisi ve Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi

Bilgi Sistemleri Denetimi

Yönetim ve Organizasyon

İç Kontrol Modelleri ve Uygulamaları

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Proje Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetiminde İstatistiki Yöntemler

Müzakere Yöntem ve Teknikleri

İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması ve Yönetilmesi

Etik ve Kurumsal Yönetim

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi

Finansal Risk Yönetimi

Bilgi Güvenliği Yaklaşımları

Yönetim Bilişim Sistemleri

İzleme, Değerlendirme ve Etki Analizi

Denetçiler için İletişim Becerileri

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olunmalıdır.
 • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.
 • ALES notu (EA) puan türünde en az 60 olmalıdır. GMAT ya da GRE sınavlarından en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
 • İngilizce YDS/e-YDS veya YÖKDİL puanı en az 65 olmalıdır. Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer  bir puan da kabul edilir.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
Uluslararası Adaylar için
 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezunu olunmalıdır.
 • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.
 • Adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az B2 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL'dir.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Halis KIRAL

   halis.kiral@asbu.edu.tr

+90 312 596 46 46 

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin kesin tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
 • Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.
 • Online başvuru sayfası için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.