Ana içeriğe atla
Program Hakkında
  •  
  • Özel hukuk alanındaki problemleri analitik bir bakış açısıyla ele alıp çözümler üretebilen,
  • Soyut düşünebilen, öğrendiği teoriler çerçevesinde özel hukuk açısından analiz yapabilme gücüne sahip, bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen,
  • Dünyadaki ve Türkiye’deki özel hukuka ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek eleştirel bakabilen ve bunu akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda bilimsel yöntemlerle analiz edebilen,
  • Özel hukuk alanında donanımlı bilim insanı ve araştırmacı yetiştirmektir.
Başvuru Bilgi ve Kabul Koşulları

1) Hukuk Lisans programından mezun olmak.

2) Lisans mezuniyet notunun en az 2.00 (4’lük sistemde) olması.

3) ALES(EA) puanının 55 olması veya dengi (GMAT-GRE) puanı olması.

4) ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL/e-YDS (İngilizce) sınavlarından herhangi birinden en az 55 puan veya Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından eşdeğer puan almış olmak

5) Yabancı uyrukluların başvurusunda programa kabul edilenlerin öğrenim ücretinden düşülmek üzere 100,00 Türk Lirası Başvuru Ücretinin TR76 0001 2009 4110 0006 0000 14 numaralı hesaba yatırılmış olması gerekmektedir. Programa kabul edilmeyen öğrencilerin yatırdığı başvuru ücreti geri iade edilmez. Yabancı uyruklular için Programın yıllık ücreti 15.000,00 TL’ dir.

Değerlendirme

ALES’in %50’si,
Mezuniyet Notunun %20’si,
Bilimsel Yeterlilik Sınavının %30 = 65 Tam puan ve üzeri.

Ders Veren Akademik Kadro
İletişim Bilgileri

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Hükümet Meydanı No:2 Ulus/ANKARA

Tel: 0312 596 44 44 - 45